Начало » Цени » Банери Mega

Банери Mega

АНИМИРАН БАНЕР на абонаментен план тип „МЕГА” притежава следните характеристики:

1. Определение за АНИМИРАН БАНЕР тип „МЕГА” е кратка визуална графична презентация на дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Банерите служат за привличане на потенциални клиенти, за формиране на имидж и по-добро позициониране в интрнет търсачките. Те предлагат директна хипервръзка към сайта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или към КЛИЕНТСКАТА СТРАНИЦА в  infocall.bg / ако няма изграден уеб сайт .

2. Размери на АНИМИРАН БАНЕР тип  „МЕГА” - общият размер на банера е 600х250 пиксела

3. Елементи на АНИМИРАН БАНЕР тип „МЕГА”  съдържа следните информационни елементи:

  • Заглавие на банера – Изписва се името на фирма или търговска марка. По желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се постави име на Продукт или Услуга предлаган от него. Дължината на полето е до 30 символа.
  • Изображение – Презентационно  изображение с размери 600х250  пиксела. Допускат се изображения  в следните формати: jpg, png и gif.
  • Презентационен текст – Кратка презентация на фирмата или на предлагания от нея Продукт или Услуга.
  • Линк на банера - URL адрес, към който ще се пренасочи поребителят при натискане върху АНИМИРАН БАНЕР тип „МЕГА”.
  • Ключови думи – словосъчетания,  по които АНИМИРАН БАНЕР тип „МЕГА”  ще излиза при търсене.

4. Позициониране на АНИМИРАН БАНЕР тип „МЕГА” в структурата на infocall.bg

  • АНИМИРАН БАНЕР тип „МЕГА” излиза на първа страница  в infocall.bg на ротационен принцип.