Начало » Цени » Банери Plus

Банери Plus

АНИМИРАН БАНЕР на абонаментен план тип „ПЛЮС” притежава следните характеристики:

1. Определение за АНИМИРАН БАНЕР тип „ПЛЮС” - АНИМИРАНИЯ БАНЕР тип „ПЛЮС” е кратка визуална графична презентация на дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Банерите служат за привличане на потенциални клиенти, за формиране на имидж и по-добро позициониране в интрнет търсачките. Те предлагат директна хипервръзка към сайта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или към КЛИЕНТСКАТА СТРАНИЦА в  infocall.bg / ако няма изграден уеб сайт /.

2. Размери на АНИМИРАН БАНЕР тип „ПЛЮС” - общият размер на банера е 280х280 пиксела

3. Елементи на АНИМИРАН БАНЕР тип „ПЛЮС” съдържа следните информационни елементи:

  • Заглавие на банера – Изписва се името на фирма или търговска марка. По желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се постави име на Продукт или Услуга предлаган от него. Дължината на полето е до 30 символа.
  • Изображение – Презентационно  изображение с размери 280х280  пиксела. Допускат се изображения  в следните формати: jpg, png и gif.
  • Презентационен текст – Кратка презентация на фирмата или на предлагания от нея Продукт или Услуга.
  • Линк на банера - URL адрес, към който ще се пренасочи поребителят при натискане върху АНИМИРАН БАНЕР тип „ПЛЮС”.
  • Ключови думи – словосъчетания,  по които АНИМИРАН БАНЕР тип „ПЛЮС” ще излиза при търсене.

4. Позициониране на АНИМИРАН БАНЕР тип „ПЛЮС” в структурата на infocall.bg

  • При търсене в infocall.bg, АНИМИРАН БАНЕР тип „ПЛЮС”  излиза в ОТРАСЪЛ в дясната част на резултатната страница на ротация заедно с останалите АНИМИРАНИ БАНЕРИ тип „ПЛЮС”.

5. Брой на подотраслите, в които се поставя АНИМИРАН БАНЕР тип „ПЛЮС”.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поставя  АНИМИРАН БАНЕР тип „ПЛЮС” в:

  • 1 населено място
  • 3 ОТРАСЪЛА на infocall.bg по избор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. Ключови думи/фрази за АНИМИРАН БАНЕР тип „ПЛЮС”:

  • При търсена в търсачката на infocall.bg  АНИМИРАН БАНЕР тип „ПЛЮС” излиза по 5 ключови словосъчетания.
  • Ключовите словосъчетания са по избор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са предварително зададени. Ключовите словосъчетания могат да се променят по желение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ веднъж месечно.