Начало » Цени » Клиентски страници Mega

Клиентски страници Mega

КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ на абонаментен план тип „МЕГА” притежава следните характеристики: 

Основен профил - съдържа следните информационни полета:

 • Име на фирмата / организацията  или Търговска марка
 • Лого на фирмата / организацията  
 • Адрес на фирмата / организацията  
 • Телефони – стационарен и мобилен
 • Кратко описание на дейността - до 200 символа
 • Избор на ключови думи – до 20 броя
 • Уеб сайт
 • Контактна форма за e-mail връзка
 • Карта от Google Maps 
 • Презентационно Видео

Бутон / Таб/ „ За Нас”  - съдържа НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ презентационни страници тип „Инфо Страница”

Презентационна страница Инфо страница – харектеристика:

 • Заглавие на страницата - до 50 символа
 • Презентационен текст – поне 200 думи
 • До 5 изображения
 • Презентационно видео

Бутон / Таб/ „ Услуги” -  съдържа НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ презентационни страници тип „Услуга” 

Презентационна страница Услуга – харектеристика:

 • Име на услугата
 • Презентационен текст  за услугата
 • До 5 броя презентационни изображения на услугата
 • Презентационно видео на услуга
 • Форма за запитване за конкретната услуга
 • Безплатно добавяне на всяка услуга в до 5 отрасъла / катагории

Бутон / Таб/ „ Продукти” -  съдържа НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ презентационни страници тип „Продукт”

Презентационна страница Продукт- харектеристика:

 • Име на продукта
 • Презентационен текст за продукта
 • До 5 презентационни изображения на продукта
 • Презентационно видео на продукт
 • Форма за запитване за конкретния продукт
 • Безплатно добавяне на всеки продукт вдо 5 отрасъла / катагории

Бутон / Таб/ „ Обекти ” -  съдържа НЕОГРАНИЧЕН брой презентационна страница тип „ Обект”

Презентационна страница Обект – характеристика:

 • Име на обекта
 • Презентационен текст
 • 5 презентационни изображения
 • Презентационно видео на обекст
 • Форма за запитване за конкретния обект
 • Телефони за конатакт с обекта
 • Работно време
 • Google Streetview
 • Включване на обекта в до НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ отрасъла / катагории

Модул Коментари и Оценка

Всички ПРОДУКТИ, УСЛУГИ и ОБЕКТИ на фирми с абонаментен план тип „МЕГА” се позиционират с приоритет в отраслите и при търсено спрямо ПРОДУКТИ, УСЛУГИ и ОБЕКТИ на фирми на абонаментен план тип „ПЛЮС” И тип „СТАРТ”.

*При сключване на едногодишен абонамент получавате БЕЗПЛАТНО (ако желаете):

 • Презентационно видео на Началната страница на infocall.bg за 1 месец
 • Анимиран Банер тип „ПЛЮС” за 3 месеца.

 

Корекции на клиентската страница тип  „МЕГА”:

Всеки клеинт на infocall.bg ще има възможност да променя сам информацията в своята клиентска страница, посредством индивидуална администрация, която ще получи от нашия екип по e-mail. След извършените корекции от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през неговата администрация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има срок до 2 работни дни , в които да одобри и ако е необходимо да преработи (с цел оптимизация на информацията в GOOGLE )  извършените промени.