Начало » Цени » Клиентски страници Start

Клиентски страници Start

КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ на абонаментен план тип „СТАРТ” притежава следните елементи и характеристики: 

Основен профил - съдържа следните информационни полета:

 • Име на фирмата / организацията  или Търговска марка
 • Лого на фирмата / организацията  
 • Адрес на фирмата / организацията  
 • Телефони – стационарен и мобилен
 • Кратко описание на дейността - до 200 символа
 • Избор на ключови думи – до 5 броя
 • Уеб сайт
 • Контактна форма за e-mail връзка
 • Карта от Google Maps 

Бутон / Таб/ „ За Нас”  - съдържа 1 презентационна страница тип „Инфо Страница”

Презентационна страница Инфо страница – харектеристика:

 • Презентационен текст – поне 200 думи
 • До 5 изображения

Бутон / Таб/ „ Услуги” -  съдържа до 2 броя презентационни страници тип „Услуга” 

Презентационна страница Услуга – харектеристика:

 • Име на услугата
 • Презентационен текст  за услугата
 • До 5 броя презентационни изображения на услугата
 • Форма за запитване за конкретната услуга
 • Безплатно добавяне на всяка услуга в 1 отрасъл / катагория

Бутон / Таб/ „ Продукти” -  съдържа до 2 броя презентационни страници тип „Продукт”

Презентационна страница Продукт- харектеристика:

 • Име на продукта
 • Презентационен текст за продукта
 • До 5 презентационни изображения на продукта
 • Форма за запитване за конкретния продукт
 • Безплатно добавяне на всеки продукт в 1 отрасъл / катагория

Бутон / Таб/ „ Обекти ” -  съдържа до 2 презентационни страници тип „ Обект”

Презентационна страница Обект – характеристика:

 • Име на обекта
 • Презентационен текст
 • До 5 презентационни изображения
 • Форма за запитване за конкретния обект
 • Телефони за конатакт с обекта
 • Работно време
 • Google Streetview
 • Включване на обекта в 1 отрасъл / катагория

Модул Коментари и Оценка

*При сключване на едногодишен абонамент получавате по желание БЕЗПЛАТНО:

 • Анимирана Банерна реклама тип „СТАРТ” за 3 месеца

Пояснение:

Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не предлага Услуги той може да използва двете Презентационни  страници за Услугите  за своите Презентационни  страници за Продукти или Обекти .

Пример ако не предлагате Услуги:

Ви ще ползвате една Презентационна страница Инфо страница ; четири Презентационни страници за  Продукти  и две Презентационни страници за Обекти.

Ако все пак не успеете да поместите желаната от Вас информация в КЛИЕНТСКАТА СТРАНИЦА тип „СТАРТ” можете да се възползвате от КЛИЕНТСКА СТРАНИЦА  тип „ПЛЮС” или „МЕГА” , които са с по-голям капацитет.

Корекции на клиентската страница тип „СТАРТ”:

Всеки клеинт на infocall.bg ще има възможност да променя сам информацията в своята клиентска страница, посредством индивидуална администрация, която ще получи от нашия екип по e-mail. След извършените корекции от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през неговата администрация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има срок до 2 работни дни , в които да одобри и ако е необходимо да преработи (с цел оптимизация на информацията в GOOGLE )  извършените промени.