Ваучери за храна в София - Оборище - Призма лукс ЕООД

Призма лукс ЕООД е дружество в ргад София, Оборище, което извършва търговия с ваучери за храна, които са социална придобивка, повишаваща авторитета и имиджа на компанията.

Призма лукс ЕООД - Infocall.bg
Призма лукс ЕООД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Ваучери за храна в София - Оборище
Призма лукс ЕООД е дружество в ргад София, Оборище, което извършва търговия с ваучери за храна, които са социална придобивка, повишаваща авторитета и имиджа на компанията.

Ваучерите за храна са предложение, което не е само потребност от храна, социално отговорен подход или пари като възнаграждение, но има и много допълнителни предимства.

Дружеството оказва пълно съдействие на фирмите и техните служители при разработване и прилагане на системата за ваучери за храна.


Ваучери за храна в София - Оборище - Призма лукс ЕООД
Тази страница е посетена 323 пъти.
Общо посещение на профила: 2133.