Рехабилитационна и терапевтична подкрепа на деца община Провадия - ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий - Кривня

ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий село Кривня извършва рехабилитационна и терапевтична подкрепа на деца.

ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий - Кривня - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Рехабилитационна и терапевтична подкрепа на деца община Провадия

ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий село Кривня извършва рехабилитационна и терапевтична подкрепа на деца. В центъра има назначен Диагностичен екип, в които се включва психолог, логопед, олигофренопедагог, класен ръководител, възпитател, родител на ученика. Екипът участва в разработването на индивидуалните програми, следи за динамиката в развитието на ученика, дава методическа помощ на преподаватели, възпитатели и родители.

За образователно - възпитателните нужди на децата в училище се грижат екип от добре подготвени специалисти - логопед, психолог, преподаватели и възпитатели.

Автор:

Рехабилитационна и терапевтична подкрепа на деца община Провадия - ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий - Кривня
Още Дейности предлагани от ЦСОП Св. Св. Кирил и Методий - Кривня
Ключови думи за услугата: рехабилитационна подкрепа деца община Провадия, терапевтична подкрепа деца община Провадия
Тази страница е посетена 296 пъти.
Общо посещение на профила: 7563.