Сензорен терапевт - Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Велико Търново

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Велико Търново разполага със сензорен терапевт.

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Велико Търново - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Сензорен терапевт

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Велико Търново разполага със сензорен терапевт.

При сензорно - интегративната терапия в специално подготвена за целта среда на детето се дава възможност да трупа сетивен опит, който то осмисля, като се акцентира на вестибуларния, проприоцептивния и тактилния опит. С помощта на терапевта детето стига до успех, който от своя страна развива самочувствието и самостоятелността му. Това е необходимо, за да се постигне оптимална мотивация, водеща от своя страна до подобряване на учебните резултати. Терапията е съобразена с индивидуалните възможности на детето и е ориентирана към неговите потребности.

Цел на терапията е да се постигне добро възприятие, преработка на собствените възприятия, на равновесието и на тактилните усещания, както и на всички други сетива, което е база за пълноценно учене. Стимулите подпомагат детето да работи активно, да изследва света и да оформя една зряла и ефективна организация на процесите в централната нервна система.

Автор:

Сензорен терапевт - Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Велико Търново
Още ЕКИП предлагани от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Велико Търново
Ключови думи за продукта: сензорен терапевт Велико Търново
Тази страница е посетена 447 пъти.
Общо посещение на профила: 20414.
Телефонен номер е поискан 31 пъти.