Частни уроци по български език в Плевен - Росица Райнова

Начален учител Росица Райнова преподава на частно уроци по български език в Плевен.

Росица Райнова - Infocall.bg
Частни уроци по български език в Плевен

Начален учител Росица Райнова преподава на частно уроци по български език в Плевен. Формирането на способността за четене и писане става в периода на началното образование.

Допълнителните уроци по български език имат два основни аспекта:

  • да се подобри писането;
  • да се подобри четенето.

Децата често срещат трудност при правилното изписване на букви. Това се коригира с упражнения. Важното тук е децата да усвоят умението да пишат при диктовка. Набляга се на едновременното слушане и писане. Учениците се упражняват и на писане чрез преразказ. Упражняват се правописните и пунктуационни правила.

Четат се текстове, по-лесни и по-сложни, изложени не само в учебника по предмета, но и допълнителни такива. Набляга се на правилното изговаряне на звуковете. Постигането на гладко четене, спазване на паузите в текста, интонацията при въпросителни изречения са все важни неща, които влияят не само на успеха на ученика в час, но и на неговото самочувствие.

Набляга се и на преподаваната граматика в часовете. Усвояването на лични местоимения, формата на глаголите в минало, сегашно и бъдеще време, членуването, наречията и препинателните знаци са все неща, на които трябва да се обърне допълнително внимание, ако децата срещат трудности.

Частни уроци по български език в Плевен - Росица Райнова
Още Услуги предлагани от Росица Райнова
Ключови думи за услугата: частни уроци български език Плевен
Тази страница е посетена 334 пъти.
Общо посещение на профила: 5007.
Телефонен номер е поискан 41 пъти.