Оценка на инвестиционни проекти в София-Бъкстон,Варна Бургас - Сидирама ООД

Фирма Сидирама ООД извършва оценка на съответствието на инвестиционните проекти. Офисът на фирмата се намира в град София, кв. Бъкстон.

Сидирама ООД - Infocall.bg
Сидирама ООД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Оценка на инвестиционни проекти в София-Бъкстон,Варна Бургас

Фирма Сидирама ООД извършва оценка на съответствието на инвестиционните проекти. Офисът на фирмата се намира в град София, кв. Бъкстон. Сидирама гарантира на своите клиенти професионално изпълнение на предлаганите услуги.

Сидирама ООД разполага с екип от отлично подготвени висококвалифицирани специалисти в тази област. Предлаганата услуга от фирмата включва:

 • проверка на законността на заварените строежи в имота;
 • проверка на законосъобразността на издадената скица (виза за проектиране) с указан начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила подробен градоустройствен план;
 • проверка на съгласуваност на предпроектни проучвания или идеен проект;
 • проверка на спазване на изискванията на действащите нормативни актове за проучване и проектиране и БДС и Евро кодовете, към момента на изработване на проекта;
 • проверка на пълнота и структурно съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания, а когато изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт – пълни входно-изходни данни, както и данни за фирмата изработила лицензирания софтуерен продукт;
 • проверка на спазване на изисквания за безопасност на проекта, които включват: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топло съхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството чрез работен проект за изпълнение на строителството;
 • проверка на съгласуваност на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от вида на строежа;
 • проверка на съгласуваност между отделните части на проекта;
 • проверка на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи;
 • проверка на пълнота на проектната документация;
 • проверка на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи;
 • проверка на пълнота на проектната документация;
 • проверка на издадените предварителни договори за присъединяване от експлоатационните дружества, относно тяхната икономическа целесъобразност спрямо изискванията на инвеститора.
Фирма Сидирама ООД извършва своята дейност в градовете София, Варна, Бургас и крайбрежието.

Автор:

Оценка на инвестиционни проекти в София-Бъкстон,Варна Бургас - Сидирама ООД
Подобни от категорията
Още Услуги предлагани от Сидирама ООД
Ключови думи за услугата: оценка инвестиционни проекти София Бъкстон, оценка инвестиционни проекти Варна, оценка инвестиционни проекти Бургас
Тази страница е посетена 628 пъти.
Общо посещение на профила: 14745.
Телефонен номер е поискан 75 пъти.