Персонализирана геномна козметика в София-Център - Снип Стратежи ООД

Снип Стратежи ООД предлага персонализирана геномна козметика в град София, Център.

Снип Стратежи ООД - Infocall.bg
Снип Стратежи ООД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Персонализирана геномна козметика в София-Център

Снип Стратежи ООД предлага персонализирана геномна козметика в град София, Център. Чрез анализ на ДНК на даден индивид се установяват специфичните характеристики на кожата и нейните генетични промени. На тази база се разработва персонализирана терапия и се предлага определен козметичен продукт. Цели се ограничаване и елиминиране на даден проблем, а от там и на видимите последствия от него.

Процесът на диагностика се състои от няколко етапа:

  • ДНК анализ;
  • анализ на обстоятелствата;
  • изготвяне на оценка;
  • създаване на подходяща терапия.

ДНК Анализ. Чрез система ареи на генотипа се анализира ДНК на даден индивид и се изготвя генетична карта на организма му. Кожният тест, предлаган от фирмата, позволява анализ на 105 генетични вариации. В световен мащаб това го определя като най-пълния генетичен тест от този вид.

Анализ на обстоятелствата. Тук най-общо се определят факторите, характерни за определен начин на живот, оказващи пряко и косвено влияние върху експресирането на гените.

Изготвяне на оценка. За формиране на подробна оценка се използва биоинформационен алгоритъм. Чрез анализ на цялата информация, получена в резултат на предходните две стъпки, се определят най-удачните активни съставки, които служат за съставяне на специфична козметична формула.

Създаване на подходяща терапия. Кожата на всеки индивид се нуждае от специфични грижи. Поради тази причина на базата на специфична формула се определя индивидуална козметична терапия. Чрез нея се цели един вид задоволяване нуждите на кожата на определения индивид.

Фирма Снип Стратежи ООД предлага извършване на генетична терапия.

Автор:

Персонализирана геномна козметика в София-Център - Снип Стратежи ООД
Подобни от категорията
Ключови думи за продукта: геномна персонализирана козметична терапия София Център, генетичен анализ София Център, персонализирана геномна козметика София Център, козметична терапия София Център, генетична терапия София Център, офис фирма козметична терапия София Център, днк анализ София Център
Тази страница е посетена 915 пъти.
Общо посещение на профила: 5706.
Телефонен номер е поискан 22 пъти.