Обучение и инструктаж от служба по трудова медицина в Плевен - Гранд Протект ЕООД

Служба по трудова медицина Гранд Протект ЕООД провежда обучение и инструктаж на служители и работници в град Плевен.

Гранд Протект ЕООД - Infocall.bg
Гранд Протект ЕООД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Обучение и инструктаж от служба по трудова медицина в Плевен

Служба по трудова медицина Гранд Протект ЕООД провежда обучение и инструктаж на служители, работници и ръководители на фирми в град Плевен. Основната цел е да се запознаят всички кадри на фирмите с начините за:

  • подобряване на работната среда;
  • ограничаване на професионалния риск.

За да се гарантира спазване на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, в работата на всеки един служител трябва да се въведат определени правила, за чието спазване трябва да следи прекия ръководител.

Насоките на обучението са:

  • правилно боравене с производствена и офис техника;
  • спазване на правилна стойка при работа;
  • спазване на установените почивки;
  • осигуряване на достатъчна осветеност на работното място;
  • намаляване на шума и запрашеността;
  • и други, произтичащи от специфичната фирмена дейност.

Всеки член на персонала се обучава за оказване на първа помощ и самопомощ.

Автор:

Обучение и инструктаж от служба по трудова медицина в Плевен - Гранд Протект ЕООД
Подобни от категорията
Още Услуги предлагани от Гранд Протект ЕООД
Ключови думи за услугата: обучение служба по трудова медицина Плевен, инструктаж служба по трудова медицина Плевен, обучение персонал Плевен, обучение служители Плевен, обучение работници Плевен
Тази страница е посетена 362 пъти.
Общо посещение на профила: 5106.
Телефонен номер е поискан 29 пъти.