Здравен асистент в София-Център - Център за социални дейности Ангелови

Център за социални дейности Ангелови - Здравен асистент в София, Център.

Център за социални дейности Ангелови - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Здравен асистент в София-Център

Здравният асистент подпомага специалистите по здравни грижи в дейностите, свързани с провеждане на профилактика и лечение и съпътстват възстановителния период. Дейностите, осъществявани от здравния асистент, целят подобряване качеството на живот на пациента чрез оказване на медико-социална и психологическа подкрепа за здравословен начин на живот, за ресоциализация и адаптация след операция или при хронични заболявания.

Услугите на здравните асистенти могат да се ползват в дома, където работят в екип или под наблюдение на медицински специалист, според спецификата на конкретния случай, а така също и в структурите на лечебните заведения за активно лечение и за долекуване (медицински и рехабилитационни заведения), където полагат грижи за болния в процеса на лечение, както и в случаите, в които се изисква придружител по време на престоя на пациента в здравно заведение.

Автор:

Здравен асистент в София-Център - Център за социални дейности Ангелови
Още Какво предлагаме предлагани от Център за социални дейности Ангелови
Ключови думи за продукта: здравен асистент София Център
Общо посещение на профила: 11026.