Бакалавърски специалности - Технически университет Габрово

Технически университет – Габрово ежегодно извършва прием на студенти. За прием на бакалаври се провеждат изпити по математика, български език и литература, география, общотехническа подготовка (ОТП), икономика (под формата на тест) или рисуване (по избор).

Технически университет Габрово - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Бакалавърски специалности

Технически университет – Габрово ежегодно извършва прием на студенти. За прием на бакалаври се провеждат изпити по математика, български език и литература, география, общотехническа подготовка (ОТП), икономика (под формата на тест) или рисуване (по избор).

Специалности в ТУ-Габрово, уч. 2017-2018 г.

Факултет “Електротехника и електроника”:

 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Електроника
 • Комуникационна техника и технологии
 • Компютърни системи и технологии

Факултет “Машиностроене и уредостроене”: 

 • Дизайн, техника и технологии в текстила
 • Компютърни технологии в машиностроенето
 • Мехатроника
 • Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника
 • Технология на материалите и материалознание
 • Компютърен дизайн в индустрията
 • Техника и технологии за опазване на околната среда

Факултет “Стопански”:

 • Социални дейности
 • Публична администрация
 • Стопанско управление
 • Икономика на търговията
 • Индустриален мениджмънт

Автор:

Бакалавърски специалности - Технически университет Габрово
Още КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН предлагани от Технически университет Габрово
Ключови думи за продукта: бакалавърски специалности Габрово
Тази страница е посетена 435 пъти.
Общо посещение на профила: 17828.
Телефонен номер е поискан 22 пъти.