Професионален бакалавър - Технически университет Габрово

В Технически Колеж–Ловеч се провежда обучение на студенти за висше образование с образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”

Технически университет Габрово - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Професионален бакалавър

В Технически Колеж–Ловеч се провежда обучение  на студенти за висше образование с образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” в три  акредитирани професионални направления и четири  специалности: 

Направление “Машинно инженерство

  • спец. "Автомобилно машиностроене"
  • спец. "Машиностроене"

Направление “Електротехника, електроника и автоматика”

  • спец. "Електротехника"

Направление “Комуникационна и компютърна техника”

  • спец. "Компютърни системи и технологии"

Обучението на студентите  е с продължителност 6 семестъра (три години).

Учебният  процес  на  всички  специалности   завършва  с  разработване и защита на Дипломна работа в рамките на шестия семестър на  обучението.

Завършилите Технически колеж – Ловеч могат да продължат  образоването си  в  ОКС „магистър”.

Автор:

Професионален бакалавър  - Технически университет Габрово
Още КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН предлагани от Технически университет Габрово
Ключови думи за продукта: професионален бакалавър Габрово, професионален бакалавър Ловеч
Тази страница е посетена 445 пъти.
Общо посещение на профила: 17841.
Телефонен номер е поискан 22 пъти.