Производство на метални сейфове и сейфове по EN 1143 в Стара Загора - Тетраедър 49

Тетраедър 94 извършва производство на метални сейфове и такива по стандарт EN 1143 в град Стара Загора.

Тетраедър 49 - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Производство на метални сейфове и сейфове по EN 1143 в Стара Загора

Тетраедър 94 предлага производство на метални сейфове и такива по стандарт EN 1143 в град Стара Загора. Към настоящия момент се предлагат следните видове сейфове:

 • свободностоящи;
 • стенни;
 • депозитни;
 • еднокрилни трезорни сейфове;
 • двукрилни трезорни сейфове;
 • конструкция за съхранение на ключове (Key Storage).

Свободностоящите сейфове биват 5 вида:

Тип А - снабдени са с 2 механични ключови брави клас B; продуктите от този тип имат сертификат за 4-та степен на съпротивление по стандарта EN 1143-1; в зависимост от модела, габаритните и вътрешните размери варират в следния диапазон:

 • височина - габаритна от 550 до 1800 и вътрешна от 412 до 1662 мм.;
 • ширина - габаритна от 450 до 800 и вътрешна от 312 до 662 мм.;
 • дълбочина - габаритна от 450 до 700 и вътрешна от 246 до 496 мм.

Тип B - снабдени са с 2 механични ключови брави клас B; продуктите от този тип имат сертификат за 4-та степен на съпротивление по стандарта EN 1143-1; в зависимост от модела, габаритните и вътрешните размери варират в следния диапазон:

 • височина - габаритна от 600 до 1900 и вътрешна от 422 до 1722 мм.;
 • ширина - габаритна от 600 до 800 и вътрешна от 312 до 662 мм.;
 • дълбочина - габаритна от 600 до 700 и вътрешна от 246 до 476 мм.

Тип C - снабдени са с 2 механични ключови брави клас С; продуктите от този тип имат сертификат за 4-та степен на съпротивление по стандарта EN 1143-1; в зависимост от модела, габаритните и вътрешните размери варират в следния диапазон:

 • височина - габаритна от 600 до 1900 и вътрешна от 384 до 1684 мм.;
 • ширина - габаритна от 600 до 800 и вътрешна от 384 до 584 мм.;
 • дълбочина - габаритна от 600 до 700 и вътрешна от 340 до 440 мм.

Тип WV - обединена конструкция от два сейфа, разположени един върху друг; основните характеристики са следните:

 • височина - габаритна от 1200 до 1600 и вътрешна от 422 до 622 мм.;
 • ширина - габаритна от 600 до 600 и вътрешна от 422 до 422 мм.;
 • дълбочина - габаритна от 600 до 600 и вътрешна от 376 до 376 мм.

Тип WH - обединена конструкция от два сейфа, разположени един до друг; конструкцията отговаря на 5-та степен на съпротивление по стандарта EN 1143:1999; в зависимост от модела, габаритните и вътрешните размери варират в следния диапазон:

 • височина - габаритна от 600 до 800 и вътрешна от 422 до 622 мм.;
 • ширина - габаритна от 1200 до 1200 и вътрешна от 465 до 465 мм.;
 • дълбочина - габаритна от 600 до 600 и вътрешна от 376 до 376 мм.

Стенните сейфове биват 2 вида:

Тип СТМ - заключването става посредством една механична брава клас А по стандарт EN 1300; конструкцията отговаря на 2-ра степен на съпротивление по стандарта EN 1143-1; зависимост от модела, габаритните и вътрешните размери варират в следния диапазон:

 • височина - габаритна от 375 до 600 и вътрешна от 285 до 510 мм.;
 • ширина - габаритна от 500 до 500 и вътрешна от 410 до 410 мм.;
 • дълбочина - габаритна от 295 до 385 и вътрешна от 195 до 285 мм.

Тип СТМК - заключването става посредством една механична брава клас А по стандарт EN 1300; конструкцията отговаря на 2-ра степен на съпротивление по стандарта EN 1143-1; в зависимост от модела, габаритните размери варират в следния диапазон:

 • височина - от 375 до 600 мм.;
 • ширина - от 500 до 500 мм.;
 • дълбочина - от 295 до 385 мм.

Депозитните сейфове биват два вида:

Тип Люлка - идеален е за депозиране на определена сума пари, лични документи и книжа, когато банката е затворила и при липса на нощен трезор; стандартно вратата се депозира с 10 броя клиентски ключа; вратата е изградена с 2 броя брави клас А по стандарт EN 1300; в зависимост от модела, габаритните и вътрешните размери варират в следния диапазон:

 • височина - габаритна от 1800 до 1700 и вътрешна от 1000 до 1100 мм.;
 • ширина - габаритна 700 и вътрешна от 562 мм.;
 • дълбочина - габаритна от 800 до 900 и вътрешна от 596 до 696 мм.

Тип Чекмедже - тук вече пари и документи могат да бъдат депозирани по време на работното време на банката; стандартно вратата се депозира с 10 броя клиентски ключа; вратата е изградена с 2 броя брави клас А по стандарт EN 1300; в зависимост от модела, габаритните и вътрешните размери варират в следния диапазон:

 • височина - габаритна от 1500 до 1600 и вътрешна от 1290 до 1390 мм.;
 • ширина - габаритна 700 и вътрешна 490 мм.;
 • дълбочина - габаритна 800 и вътрешна от 596 мм.

Еднокрилните трезорни сейфове биват два вида:

Тип ED - този вид сейфове са идеално за банкови офиси без наличен граждански трезор; сейфът притежава 5-та степен на съпротивление, като в него са изградени отделни депозитни сейфове със специфичен режим на отключване; външната врата се произвежда с минимум 2 брави клас В по стандарт EN 1300; в зависимост от модела, габаритните и вътрешните размери варират в следния диапазон:

 • височина - габаритна от 1800 до 1900 и вътрешна от 1622 до 1722 мм.;
 • ширина - габаритна 900 и вътрешна 722 мм.;
 • дълбочина - габаритна 650 и вътрешна от 426 мм.

Тип ET - този вид сейф е идеален за банкови офиси без наличен банков трезор; сейфът притежава 5-та степен на съпротивление; в него се намират метални полици; външната врата се произвежда с минимум 2 брави клас В по стандарт EN 1300; габаритните и вътрешните размери са:

 • височина - габаритна 1800 и вътрешна 1622 мм.;
 • ширина - габаритна 900 и вътрешна 722 мм.;
 • дълбочина - габаритна 650 и вътрешна от 426 мм.

Тук трябва да се обърне внимание на монтажната площ, която е 1600 мм. за ширина и 1430 мм. за дълбочина.

Двукрилни трезорни сейфове биват два вида:

Тип DD - този вид сейф е идеален за банкови офиси, в които няма граждански трезор; вратите на продукта са 2 броя; при изграждането поне едната врата се снабдява с минимум с 2 броя брави клас В по стандарт EN 1300; конструкцията е проектирана така, че да извържа на 5-та степен на съпротивление; всяко отделение в сейфа притежава специфичен режим на отключване и съответно на заключване; габаритните и вътрешните размери са следните:

 • височина - габаритна 1800 и вътрешна 1622 мм.;
 • ширина - габаритна 1550 и вътрешна 1372 мм.;
 • дълбочина - габаритна 650 и вътрешна от 426 мм.

Тук трябва да се обърне внимание на монтажната площ, която е 2870 мм. за ширина и 1430 мм. за дълбочина.

Тип DT - този вид сейф е идеален за банкови офиси, в които няма банков трезор; вратите на продукта са 2 броя; при изграждането поне едната врата се снабдява с минимум с 2 броя брави клас В по стандарт EN 1300; конструкцията е проектирана така, че да извържа на 5-та степен на съпротивление; налице са усилени метални полици; габаритните и вътрешните размери са следните:

 • височина - габаритна 1800 и вътрешна 1622 мм.;
 • ширина - габаритна 1550 и вътрешна 1372 мм.;
 • дълбочина - габаритна 650 и вътрешна от 426 мм.

Тук също трябва да се обърне внимание на монтажната площ, която е 2870 мм. за ширина и 1430 мм. за дълбочина.

При конструкцията за съхранение на ключове се използва сейф модел В-802, който притежава 5-та степен на съпротивление по стандарта EN 1143-1; в конструкцията се включват твърдо закрепени куки, с които се определя точното място на даден ключ; габаритните размери са както следва:

 • височина - 700 мм.;
 • ширина - 600 мм.;
 • дълбочина - 600 мм.

Произвеждат се два вида конструкции за ключове, като вместимостта на едната е 280 ключа, а на втората е 420.

При поръчката на определен модел сейф клиентът има право на допълнителен избор относно вида на допълнителното заключване, допълнителни защитни мерки, цвят на продукта, брой брави, габаритни размери и други.

Автор:

Производство на метални сейфове и сейфове по EN 1143 в Стара Загора - Тетраедър 49
Производство на метални сейфове и сейфове по EN 1143 в Стара Загора - Тетраедър 49 - изображение 1Производство на метални сейфове и сейфове по EN 1143 в Стара Загора - Тетраедър 49 - изображение 2Производство на метални сейфове и сейфове по EN 1143 в Стара Загора - Тетраедър 49 - изображение 3Производство на метални сейфове и сейфове по EN 1143 в Стара Загора - Тетраедър 49 - изображение 4
Ключови думи за услугата: производство метални сейфове Стара Загора
Тази страница е посетена 958 пъти.
Общо посещение на профила: 15227.
Телефонен номер е поискан 53 пъти.