Комасация на земеделски земи в София - ТРИАДА 96 АД

ТРИАДА 96 АД в град София, кв. Лозенец извършва комасация на земеделски земи.

ТРИАДА 96 АД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Комасация на земеделски земи в София

Триада 96 АД извършва комасация на земеделски земи. Централата, на която може да получите информация, се намира в град София, Лозенец. Благодарение на тази услуга, собствениците на малки имоти, разпръснати на голяма територия, могат да получат срещу тях техен поземлен еквивалент на едно място.

Основната идея за прегрупирането на отделните земи в един цял имот води до намаляване на пречките, свързани с разходите за производството на дадена култура. Чрез обединяването на разпокъсана земя може да се започне производство в средни и големи размери на дадена култура.

Комасацията позволява на дадено лице да:

  • намали разходите за обслужване на земята със земеделска техника;
  • намали разходите за охрана на насажденията;
  • намали разходите за поливане и изграждане на съоръжения с различен характер;
  • подобряване на инфраструктурата на района, в който се намира земята;
  • подобри производителността (което е следствие от гореизброените).

Когато дадено лице разполага с имот с достатъчна площ, той може по-лесно и с успех да кандидатства за финансиране по-европейски програми.

Фирмата оказва пълно съдействие при комасацията на разпокъсани имоти на дадено лице. Работи се според всички изисквания на закона в съответната област на Република България.

Автор:

Комасация на земеделски земи в София - ТРИАДА 96 АД
Още дейности предлагани от ТРИАДА 96 АД
Ключови думи за услугата: комасация земеделски земи София
Тази страница е посетена 695 пъти.
Общо посещение на профила: 4873.
Телефонен номер е поискан 35 пъти.