Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас

Университет Проф. д-р Асен Златаров град Бургас е единственият държавен университет в Югоизточна България. Предлага обучение по образователно - квалификационни степени: бакалавър, магистър и докторанти.

Рейтинг 5
Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас - Infocall.bg
Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
за университета

Държавен университет в Югоизточна България

Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас е единственият държавен университет в Югоизточна България. В Университета преподават над 320 висококвалифицирани преподаватели, от които 127 хабилитирани.

Студентите, обучаващи се в Университета, придобиват образователно-квалификационни степени “професионален бакалавър”, “бакалавър” и “магистър“, както и научната и образователна степен “доктор”.

Обучението в Университета се осъществява в 4 факултета:

  • Факултет по технически науки;
  • Факултет по природни науки;
  • Факултет по обществени науки;
  • Факултет по обществено здраве и здравни грижи.

В състава на университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас влизат и 3 колежа:

  • Технически колеж;
  • Медицински колеж;
  • Колеж по туризъм.

В структурата на Университета достойно място заемат: Департамент за чуждоезиково обучение, Централна научноизследователска лаборатория, Електронно - изчислителен център.

Обучението в университета се извършва по 29 акредитирани бакалавърски и над 60 магистърски програми.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” град Бургас има установени активни научни връзки с институти и университети от Англия, Франция, Германия, Русия, Румъния, Турция, Испания, Италия, Унгария, Сърбия, Полша, Словения, Словакия. Те създават възможност за научни специализации и учебна практика на преподаватели и студенти, за обмен на лектори, на учебна и научна литература.

Автор:

Държавен университет в Югоизточна България - Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас
Държавен университет в Югоизточна България - Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас - изображение 1Държавен университет в Югоизточна България - Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас - изображение 2Държавен университет в Югоизточна България - Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас - изображение 3Държавен университет в Югоизточна България - Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас - изображение 4
Ключови думи: университет Бургас, държавен университет Югоизточна България Бургас, обучение магистър Бургас, обучение бакалавър Бургас, обучение докторант Бургас, професионален бакалавър Бургас
Етикети: Университет, Университети
Тази страница е посетена 10156 пъти.
Общо посещение на профила: 13044.
Телефонен номер е поискан 43 пъти.
Мнения и коментари

Къде мога да се запозная с таксите за докторантура?

Добави мнение и оценка