Електроинсталации | Веста 17 ООД

Фирма Веста 17 ООД извършва проектиране, изграждане, профилактика и ремонт на електроинсталации; изграждане на електрически уредби и трасиране на кабели в град Търговище.

Веста 17 ООД - Infocall.bg
Веста 17 ООД - Infocall.bg
Веста 17 ООД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
За нас

Изграждане и профилактика на електроинсталации в Търговище, Силистра и Разград

Веста 17 ООД е учредена през 2007 г. с адресна регистрация град Търговище, ул. Паисий 4, като през годините изкупува дружествата ЕТ Веста 13 и Веста 15 ЕООД.

Основната дейност на фирмата е проучване, проектиране, изграждане, профилактика, ремонт и модернизация на битови и промишлени електроинсталации, заземителни и мълниезащитни уредби /конвенционални и с изпреварващо действие/, пожароизвестителни системи, съоръжения ниско и средно напрежение:

  • трафопостове;
  • МТП, МТТ, БКТП;
  • въздушни и кабелни електропроводни линии;
  • ремонт на силови трансформатори от 25 kVA до 1000 kVA и други.

Услугите, които предоставя Веста 17 ООД са на територията на цялата страна с доставка на материалите и сертификат за тяхното качество. Бизнес партньори на фирмата са: „SEBA KMT България”, ”САЛП” АД клон България, „АСМ” ООД, „Стройкомерс ТТ” ЕООД, „Радита” ООД, „ПС електрик” ООД, „BSD България” ЕООД, „Униел” ООД, „Елма” ООД, „Контрагент 35” ЕООД, „Ойропак” ЕООД, „ВиК” Търговище ООД, „Водоснабдяване Дунав - Разград” ЕООД, „Водоснабдяване и канализация - Русе” ООД, „Енерсис” АД, „НУРТС България” АД, „ЛВК Винпром” АД, „Напоителни системи” ЕАД и много други.

Фирмата е оборудвана с необходимите технически обезпечения, багер, автокран, товарен автомобил с прикачен кран, автовишка и автомобили 4х4, инструментариум и апарати/уреди за извършване на дейността си. Разполага с мобилни уредби 110 kV и 70 kV AC/DC за тестване на кабелни линии (изпитване с високо напрежение на основната изолация и мантията на кабели Ср.Н и локализиране на евентуални повреди), трасиране на подземни комуникации, изпитване на кабелни линии Н.Н., локализиране на повреди и тяхното отстраняване. Аварийно поддържане на електроинсталации и съоръжения до 20 kV.

През 2012 г. във Веста 17 ООД е назначен и обучен инженерен персонал за създаване на звено Орган за контрол вид „С” за контрол на „Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V” с обхват: Съпротивление на защитни заземителни уредби, Съпротивление на изолация, Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби, Импеданса на контура „фаза – защитен проводник”, Прекъсвачи за защитно изключване ЗП, Електрозащитни средства: Изолиращи щанги , Указатели за напрежение, Диелектрични ръкавици, Диелектрични боти и галоши, Гумени диелектрични боти и галоши, Гумени диелектрични килимчета, Силови кабелни линии и съоръжения до 20 kV, Трансформатори за напрежение до 20 kV и защитена Акредитация №40 през 2014 г.

Организацията разполага с изграден търговски обект за продажба на електроматериали за битови електроинсталации, осветителна техника и промишлени съоръжения в уредби 20 kV, като целта е максимално да се удовлетвори клиента и ангажираността му с по–малко на брой организации.

„Веста 17” ООД участва активно в изграждането на фотоволтаични електроцентрали и паркове от нулев цикъл до въвеждане в експлоатация.

Във фирмата работи висококвалифициран ръководен и изпълнителски персонал. Сроковете за изпълнение на поръчките са възможно най-кратки , цените – приемливи, а качеството приоритет.

От създаването си до днес „Веста 17” ООД е реализирала разнообразни по обем и задание поръчки от водещи фирми.

Автор:

Изграждане и профилактика на електроинсталации в Търговище, Силистра и Разград - Веста 17 ООД
Изграждане и профилактика на електроинсталации в Търговище, Силистра и Разград - Веста 17 ООД - изображение 1Изграждане и профилактика на електроинсталации в Търговище, Силистра и Разград - Веста 17 ООД - изображение 2Изграждане и профилактика на електроинсталации в Търговище, Силистра и Разград - Веста 17 ООД - изображение 3Изграждане и профилактика на електроинсталации в Търговище, Силистра и Разград - Веста 17 ООД - изображение 4
Ключови думи: профилактика електростанции Търговище, ремонт електростанции Търговище, изграждане електрически уредби Търговище, трасиране кабели Търговище, проектиране електроинсталации Търговище, изграждане електроинсталации Търговище, електроинсталации Търговище, офис електрически инсталации Търговище, профилактика кабелни линии Търговище, профилактика силови трансформатори Търговище, електрически инсталации Разград, профилактика кабелни линии Търговище, профилактика силови трансформатори Разград, магазин електрически материали Разград, електрически инсталации Силистра, профилактика кабелни линии Силистра, профилактика силови трансформатори Силистра, магазин електрически материали Силистра
Етикети: Електро услуги, Електроинсталации, Електротехник, Изграждане на електроинсталации, Магазин за ел материали, Окабеляване
Тази страница е посетена 12546 пъти.
Общо посещение на профила: 16114.
Телефонен номер е поискан 64 пъти.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка