Медицинско наблюдение на деца с умствена изостаналост - ДДУИ Кула

ДДУИ Кула извършва медицинско наблюдение на деца с умствена изостаналост.

ДДУИ Кула - Infocall.bg
ДДУИ Кула - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Медицинско наблюдение на деца с умствена изостаналост

ДДУИ Кула извършва медицинско наблюдение на деца с умствена изостаналост. Трябва да се разбере, че децата и въобще хората с умствени проблеми не боледуват от някакво заболяване, но имат нужда от медицински грижи като всеки един човек.

Медицинските грижи са насочени към ограничаване склонността на настанените към развитие на болестни състояния, поради причината, че те нямат усвоени хигиенни и битови навици. Ако не се полагат своевременни грижи във всеки един аспект от живота на децата, те много лесно могат да развият хронични и други заболявания.

Медицинското наблюдение на деца с умствена изостаналост има за задача превенция на заболявания и лекуване на такива в начална фаза и вече развили се. Провеждат се периодични изследвания, профилактични прегледи, полагат се съответните медицински грижи, осигуряващи обгрижване на специфичните потребности на всяко дете.

В Дом за деца с умствена изостаналост град Кула работят медицински кадри със съответното образование. Налице са необходимите средства за посрещане на всички здравни потребности на децата.

Медицинско наблюдение на деца с умствена изостаналост - ДДУИ Кула
Още Услуги предлагани от ДДУИ Кула
Ключови думи за услугата: медицинско наблюдение деца
Тази страница е посетена 740 пъти.
Общо посещение на профила: 11102.