Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ

Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания - Община Благоевград - БЗ ЗСУ включва в състава си: 3 защитени жилища, 2 дневни центъра, 1 дом за възрастни хора с деменция Св. Мина в село Падеш.

Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - Infocall.bg
Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - Infocall.bg
град Благоевград
Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
За нас

Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ

Комплекс за социални услуги – Благоевград включва в състава си:

 • Защитено жилище за хора с психични разстройства;
 • Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост в кв. Струмско;
 • Защитено жилище за хора с умствена изостаналост на ул. Тодор Александров;
 • Дневен център за възрастни с увреждания Зорница в Благоевград;
 • Дневен център за възрастни с увреждания Светлина;
 • Дом за хора с деменция Св. Мина в село Падеш.

Защитеното жилище в град Благоевград разполага с 8 места. Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост – капацитет 10 потребители. Капацитет на Дневен център Светлина: 25 потребители.

Автор:

Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ
Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 1

Защитено жилище за хора с психични разстройства в град Благоевград

Защитено жилище за хора с психични разстройства в град Благоевград официално отваря врати на 10.10.2006г. и е социалната услуга в общността. Потребителите на социалната услуга водят независим начин на живот, подкрепяни от екип професионалисти.

Потребителите на Защитеното жилище са хора с психични разстройства, прекарали част от живота си в специализирани институции, или такива, при които има риск да бъдат институционализирани, но с реален шанс за социална интеграция.

Капацитет: Защитеното жилище в град Благоевград разполага с 8 места.

Описание на материалната база

Защитеното жилище се намира в град Благоевград, ул. Славянска 46

 • Защитеното жилище разполага с 4 спални помещения ( с две легла в помещение );
 • кухня;
 • всекидневна стая;
 • три санитарни възела;
 • две бани;
 • стая ( социален клуб ).

Служители:

 • трима социални работници;
 • психолог;
 • медицинска сестра.

Целта на социалната услуга е да има преходност, т.е. потребителите на жилището в по-късен етап да придобият умения за самостоятелен начин на живот и да се интегрират успешно в общността. Създадени са условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите. Осигурен е пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната с възможност за подкрепа и изява.

Работи се по няколко направления за създаване на умения за:

 • Поддържане на хигиенно – битови навици;
 • Придобиване на трудови навици;
 • Водене на здравословен начин на живот;
 • Проява на постоянство, развиване на по-добра автономност, инициативност и отговорност.

Терапевтична общност – главна и основна цел е равнопоставеността на потребители и персонал с цел насърчаване и изграждане на самостоятелност и инициативност в потребителите нужна за адекватното им интегриране в общността.

Потребителите на Защитено жилище активно участват във всички културно-масови мероприятия организирани съвместно с ДЦВУ –ПСУ град Благоевград.

Автор:

Защитено жилище за хора с психични разстройства в град Благоевград - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ
Защитено жилище за хора с психични разстройства в град Благоевград - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 1Защитено жилище за хора с психични разстройства в град Благоевград - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 2Защитено жилище за хора с психични разстройства в град Благоевград - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 3Защитено жилище за хора с психични разстройства в град Благоевград - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 4

Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост в Благоевград

„ Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост” е социална услуга - резидентен тип.

Потребители:

Капацитет:

„Защитено жилище” - 10 потребители

Настанени са 10 потребители ( 3 мъже и 7 жени ).

Екипът работещ за тяхната деинституционализация се състои от:

Ръководител екип – психолог – 1;

Психолог – 1;

Медицинска сестра – 1;

Социален работник – 2;

Трудотерапевт – 1.

„Защитено жилище” за възрастни с умствена изостаналост е създадено по Програма ФАР по договор BG200/016-711.01.02-2.3.43 през 2008 г.

Със Заповед № 1217/30.10.2008 г. на Директора на Агенция за социално подпомагане и решение на Общинския съвет Благоевград, е открито като делегирана от Държавата дейност.

Автор:

Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост в Благоевград - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ
Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост в Благоевград - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 1Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост в Благоевград - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 2Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост в Благоевград - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 3Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост в Благоевград - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 4

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост в Благоевград

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост се намира на ул. ”Тодор Александров” 98 в град Благоевград.

Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост се осъществява и преустройва с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2014 г.

От 17.06.2015 година става част от Бюджетно звено за социални услуги - Община Благоевград - делегирана държавна дейност.

Потребителите на социалната услуга са хора навършили 18 г - с диагноза „умствена изостаналост”-биологични сираци, или изоставени от родителите си и отгледани в специализирани институции на територията на цялата страна.

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост е социална услуга в общността, чиято цел е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите. Приоритет е създаването на среда близка до семейната и изграждане на трайни социални и битови умения, както и водене на пълноценен и независим начин на живот като част от обществото.

Екипът работещ в Защитено жилище:

 • Управител - психолог;
 • социални работници;
 • трудотерапевт;
 • медицинска сестра.

Работният процес е обезпечен от служителите в Защитеното жилище. На лице е 24 часово обгрижване на настанените потребители по утвърден график.

Автор:

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост в Благоевград - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост в Благоевград - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 1

Дневен център за възрастни с увреждания Светлина

Дневен център за възрастни с увреждания ”Светлина” предлага комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за цялостно обслужване на хората с увреждания през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти.

Основни цели:

 • осигуряване на равноправно положение на хората с увреждания;
 • преодоляване на социалната изолация, чрез различни мероприятия целящи социалното включване на хората с увреждания в общността;
 • придобиване на нови знания, социални умения и умения за по-добър самостоятелен живот;
 • оказване на подкрепа на хората с увреждания и техните семейства;
 • осигуряване на постоянна и качествена грижа на всеки потребител.

Критерий за прием в Дневен център:

 • Хора с психична болест;
 • Възраст – над 18 г.;
 • С ЕР на ТЕЛК.

В Дневен център работят:

 • Психолози;
 • Социални работници;
 • Трудотерапевт;
 • Медицинска сестра;
 • Хигиенист.

Капацитет на Дневен център:

 • 25 потребители.

Автор:

Дневен център за възрастни с увреждания Светлина - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ
Дневен център за възрастни с увреждания Светлина - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 1Дневен център за възрастни с увреждания Светлина - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 2Дневен център за възрастни с увреждания Светлина - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 3Дневен център за възрастни с увреждания Светлина - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 4

Дневен център за възрастни с увреждания Зорница в Благоевград

Дневен център за възрастни с увреждания Зорница в Благоевград е разкрит през 1998 г. Капацитетът на центъра е 20 места, с условия за задоволяване на ежедневни, образователни и рехабилитационни потребности, както и организиране на свободното време и лични контакти на потребителите. Основните дейности са терапевтични и обучителни, функционална и занимателна трудотерапия, медицинска и социална рехабилитация.

Екипът е 8 членен, като в състава му има социални работници, психолог, организатор по трудотерапия, медицинска сестра, хигиенисти.

Автор:

Дневен център за възрастни с увреждания Зорница в Благоевград - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ
Дневен център за възрастни с увреждания Зорница в Благоевград - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 1Дневен център за възрастни с увреждания Зорница в Благоевград - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 2Дневен център за възрастни с увреждания Зорница в Благоевград - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 3

Дом за възрастни хора с деменция св. Мина в село Падеш

Дом за възрастни хора с деменция св. Мина в село Падеш е специализирана институция ,която функционира като такава от 2011г., преди това е било Дом за стари хора.

Намира се на 15 км. от Благоевград. Масивна двуетажна сграда с капацитет 50 места - потребители с водеща диагноза «Деменция».

За здравето и ежедневието на настанените лица се грижи квалифициран персонал от:

 • социални работници;
 • психолог;
 • фелдшер;
 • медицински сестри;
 • рехабилитатор;
 • санитари и друг помощен персонал.

Освен място за живеене и грижи за възрастните хора в дома се предлагат и различни други дейности за осмисляне ежедневието и съхранение на остатъчните физически и интелектуални възможности на потребителите.

За потребителите:

 • Осигуряване на разнообразна, питателна и качествена храна по избор и съответствие с изискванията на рационалното хранене ( закуска, обяд и вечеря );
 • Медицински услуги - 24 часово медицинско обслужване и мед. наблюдение, рехабилитация, трудотерапия, културтерапия, разходки, екскурзии;
 • Осигуряване на достъп до средства за масова информация;
 • Създадени условия за социални контакти между потребителите и жителите на селото;
 • Създадени са условия за ползване на занимателни игри ( шах, табла, карти, домино и др. ), практикуване на любими занимания;
 • Съдействие за ползване на правата по ЗСП и ЗИХУ;
 • Честване и организиране на национални, християнски и лични празници;
 • Подкрепа за участие в обществения живот на селото.

Настаняването в Дома се извършва със заповед на Директора на Дирекция “Социално Подпомагане”- Община Благоевград по реда на постъпилите молби.

При постъпване настаненият сключва договор с РКСУ ВУ-БЗ ЗСУ - Община Благоевград за ползване на социалната услуга “Дом за възрастни хора с деменция“. Услугата се заплаща на основание тарифа за таксите за социални услуги финансирани от републиканският бюджет както следва:

 • 80 % от личните доходи;
 • 30 % от личните доходи – за ветераните;
 • и не повече от реалната издръжка за месеца на лицата, които имат влогове над 500 лева или са прехвърлили недвижима собственост срещу гледане и издръжка.

В Дома има изработени процедури, които гарантират правото на потребителите да изразяват мнения, препоръки, да отправят жалби и искания.

Автор:

Дом за възрастни хора с деменция св. Мина в село Падеш - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ
Дом за възрастни хора с деменция св. Мина в село Падеш - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 1Дом за възрастни хора с деменция св. Мина в село Падеш - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 2Дом за възрастни хора с деменция св. Мина в село Падеш - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 3Дом за възрастни хора с деменция св. Мина в село Падеш - Комплекс за социални услуги за възрастни с увреждания в Община Благоевград - БЗ ЗСУ - изображение 4
Ключови думи: комплекс социални услуги Благоевград, защитено жилище хора психични разстройства Благоевград, защитено жилище възрастни хора умствена изостанало Благоевград, дневен център възрастни с увреждания Светлина Благоевград, дневен център възрастни с увреждания Зорница Благоевград
Етикети: Хоспис
Тази страница е посетена 15201 пъти.
Общо посещение на профила: 31197.
Телефонен номер е поискан 842 пъти.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка