ДПЛУИ Свети Врач

ДПЛУИ Свети Врач извършва 24-часово медицинско обслужване и ежедневни грижи, организиране на свободното време, избор на подходяща арт и трудотерапия за пълнолетни лица с умствена изостаналост в дом в град Пловдив.

Рейтинг 5
ДПЛУИ Свети Врач - Infocall.bg
ДПЛУИ Свети Врач - Infocall.bg
град Пловдив
Ул. Свети Врач №2
в началото на жк Тракия, зад блок 4
Моля, попълнете на кирилица!
За ДПЛУИ Свети Врач

Ежедневни грижи за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Пловдив

Домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост Свети Врач е разположен в град Пловдив. Домът е държавен и е създаден през 1956 година. Първоначално е бил дом за възрастни с умствена изоставеност, впоследствие е имало център за временно настаняване.

На домуващите се осигурява:

 • много добра битова обстановка и сигурност;
 • диетично хранене, съобразено с медицинско лице;
 • санитарно-хигиенно обслужване;
 • медицински грижи и денонощно наблюдение;
 • обучение и развитие на културата;
 • трудотерапия и арт терапия, като част от организиране на свободното време.

Към момента капацитетът на ДПЛУИ Свети Врач е за 48 човека ( мъже ). Домът частично се обновява като се правят частични ремонти. ДПЛУИ Свети Врач разполага с:

 • 11 спални помещения;
 • 3 занимални;
 • рехабилитационен кабинет;
 • кабинет за психотерапия;
 • 2 медицински кабинета;
 • административна част;
 • отопление с климатици.

Екипът на ДПЛУИ Свети Врач редовно организира спортни мероприятия, тържества за рождени дни и други поводи. Домът разполага с обширен двор с беседки, сглобяем плувен басейн, тенис маса, игрище за футбол с баскетболен кош.

Пълнолетните лица, които желаят да ползват социални услуги делегирана от държавата дейност, подават писмено Заявление до директора на Дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес.

За повече информация посетете: http://www.asp.government.bg/socialni-uslugi-delegirani-ot-d-rzavata-dejnosti.

Към заявлението се прилагат следните документи:

 • документ за самоличност (за справка);
 • медицинско удостоверение от личния лекар за общо здравословно състояние;
 • медицинска характеристика от лекар-психиатър;
 • копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (ако има такова);
 • копие на медицински протокол на ЛКК - задължително се изисква в случаите, когато в медицинските документи е установена деменция от какъвто и да е тип, които не са посочени в ЕР на ТЕЛК (ако има такова);
 • копие на съдебно решение за поставяне под запрещение (ако лицето е поставено под запрещение);
 • декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни;
 • копие на удостоверение от Органа по настойничество и попечителство (ако лицето е поставено под запрещение);
 • становище от настойника/попечителя (ако лицето е поставено под запрещение). Становището следва да съдържа информация относно възможностите за полагане на грижи за лицето в домашна среда. При невъзможност на настойника/попечителя да се грижи за лицето, поставено под запрещение, трябва да се посочат ограниченията и причините, възпрепятстващи предоставянето на подкрепа. Ако към заявлението не е приложено становище от настойника/попечителя, директорът на Дирекция "Социално подпомагане", до който е отправено заявлението, го изисква писмено от настойника/попечителя.

02 935 05 50 – "Горещ" телефон – в помощ на гражданите за консултации и справки

Автор:

Ежедневни грижи за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Пловдив - ДПЛУИ Свети Врач
Ежедневни грижи за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Пловдив - ДПЛУИ Свети Врач - изображение 1Ежедневни грижи за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Пловдив - ДПЛУИ Свети Врач - изображение 2Ежедневни грижи за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Пловдив - ДПЛУИ Свети Врач - изображение 3Ежедневни грижи за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Пловдив - ДПЛУИ Свети Врач - изображение 4
Ключови думи: ежедневни грижи пълнолетни лица с умствена изостаналост Пловдив, 24 часово обслужване пълнолетни лица с умствена изостаналост Пловдив, медицинско обслужване пълнолетни лица с умствена изостаналост Пловдив, организиране свободно време пълнолетни лица с умствена изостаналост Пловдив, избор подходяща трудотерапия пълнолетни лица с умствена изостаналост Пловдив, арт терапия пълнолетни лица с умствена изостаналост Пловдив, прием ДПЛУИ Свети Врач Пловдив, дом пълнолетни лица с умствена изостаналост Пловдив
Етикети: Грижа за болни хора, Денонощни грижи възрастни хора, Старчески дом, Хоспис
Тази страница е посетена 11543 пъти.
Общо посещение на профила: 19968.
Телефонен номер е поискан 51 пъти.
Мнения и коментари

В Свети Врач е чисто и има обширен двор с възможност за развлечения.

Добави мнение и оценка