Изработване на ПУП във Варна - ГеоДеск ООД

Фирма ГеоДеск ООД изработва подробни устройствени планове в град Варна.

ГеоДеск ООД - Infocall.bg
ГеоДеск ООД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Изработване на ПУП във Варна

Фирма ГеоДеск ООД изработва подробни устройствени планове в град Варна. Самите подробни устройствени планове показват в детайли устройството и застрояването на териториите и землищата на населените места, като показват предназначението на всеки един имот. ПУП се създава на база общия устройствен план.

Фирмата предлага:

  • изработване ПУП-ПЗ;
  • изработване ПУП-ПРЗ;
  • изработване ПУП-ПП.

ГеоДеск ООД изработва проекти за подробен устройствен план (ПУП ) – план за застрояване ( ПЗ ) на поземлени имоти.

Планът за регулация и застрояване ( ПРЗ ) се изработва въз основа на подробния устройствен план (ПУП ). ПРЗ е задължителен за дадени територии, характеризиращи се с нерегулирани поземлени имоти и за такива с неприложена първа регулация, които са били включени в строителните граници на предишен УП. Чрез самия план може да се определи трасето, обхвата и ограниченията при ползване на даден имот.

Фирмата предлага изготвяне на подробни проекти за устройствени планове ( ПУП ) – парцелни планове ( ПП ) на имоти.

Автор:

Изработване на ПУП във Варна - ГеоДеск ООД
Подобни от категорията
Още Услуги предлагани от ГеоДеск ООД
Ключови думи за услугата: изработване ПУП Варна
Тази страница е посетена 2831 пъти.
Общо посещение на профила: 21014.
Телефонен номер е поискан 240 пъти.