Институт по лозарство и винарство

Институтът по лозарство и винарство (ИЛВ) в град Плевен извършва научноизследователска дейност в областта на лозарството и винарството, производство и продажба на вина. Предлага богато разнообразие от лозов посадъчен материал.

Рейтинг 5
Институт по лозарство и винарство - Infocall.bg
Институт по лозарство и винарство - Infocall.bg
Институт по лозарство и винарство - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
За нас

Институт по лозарство и винарство в Плевен

Институтът по лозарство и винарство е създаден през 1902 година в град Плевен. Той е първото научноизследователско учреждение в областта на лозарството и винарството в България.

През дългогодишната си история Институтът по лозарство и винарство е постигнал значими за лозарската практика резултати от проведените изследвания в областта на създаването на нови лозови култури, с интродуцирани и селекционирани десертни и винени сортове.

Учреждението има и огромен принос в развитието на методиката и технологиите в отглеждането на лозовите насаждения, като:

  • усвояване на наклонени терени;
  • подходящи системи за резитба;
  • разработване на съвременни технологии за механизирано отглеждане;
  • методи и средства за борба с болестите и вредителите по растенията.

В Института по лозарство и винарство се осъществява и производствена дейност. За целта института разполага производствено експериментална база и производствено винарска изба. Екипът от опитни научни сътрудници провежда изследователски разработки на полеви условия и едновременно с това се занимават с опитите и дейностите в областта на винопроизводството.

Институтът ежегодно предлага за продажба висококачествен лозов посадъчен материал за десертно грозде от ранни, средно ранни и късни сортове, бели и червени вина и ракия, които са собствено производство.

Автор:

Институт по лозарство и винарство в Плевен - Институт по лозарство и винарство
Институт по лозарство и винарство в Плевен - Институт по лозарство и винарство - изображение 1Институт по лозарство и винарство в Плевен - Институт по лозарство и винарство - изображение 2Институт по лозарство и винарство в Плевен - Институт по лозарство и винарство - изображение 3Институт по лозарство и винарство в Плевен - Институт по лозарство и винарство - изображение 4

История на Институт по лозарство и винарство в Плевен

Институтът по лозарство и винарство е създаден през 1902 г. като Държавна опитна станция по лозарство и винарство с решение на Министерството на земеделието и търговията.

В началния период, изследователската работа на станцията изцяло е подчинена на задачата за спасяване на лозарството от филоксерното нашествие чрез въвеждане на технологията за присаждане на лозата и организиране на първите лаборатории в България за научни изследвания на европейско ниво, което е основа за изграждане на новото лозарство на страната.

За сериозни постижения в научноизследователската работа и необходимост от лозарска наука в България, с указ на ХХV-то Народно събрание от 01.01.1944 година, станцията е преобразувана в лозаро-винарски опитен институт, седалище град Плевен.

През сто и осем годишната си история, значими за лозарската практика са изследванията на института за обогатяване на лозовия асортимент с интродуцирани и селекционирани в института десертни и винени сортове, усвояване на наклонени терени с лозя, подходящи системи за резитба на зряло и зелено, разработени са съвременни технологии за механизирано отглеждане на лозята, методи и средства за борба с болестите и неприятелите по лозата.

През последните 20 години Институтът по лозарство и винарство запази позицията си на национален институт, който работи по проблемите на лозарството и винарството у нас. Селекционирани са 36 сорта (21 винени, 15 десертни) и 5 клона. Създадена е и се поддържа най-голямата ампелографска колекция на Балканите с 1865 сортонаименования. Институтът е участник в Европейската мрежа за съхраняване на растителните генетични ресурси.

С присъединяване на България към Европейския съюз, Институтът по лозарство и винарство Плевен е част от европейското научно пространство със сто и осем годишната си история.

Автор:

История на Институт по лозарство и винарство в Плевен - Институт по лозарство и винарство

Отдели към Института по лозарство и винарство в Плевен

Научноизследователската и приложна дейност в областта на лозарството и винарството се извършва от 19 научни сътрудници с научни степени и звания в 6 специалности: лозарство, винарство, растителна защита, механизация на селскостопанските машини, мелиорации, икономика. В структурата на института са формирани 4 отдела:

  • Сорт и сортоподдържане;
  • Технологии;
  • Растителна защита;
  • Винарство и химия.

Автор:

Отдели към Института по лозарство и винарство в Плевен - Институт по лозарство и винарство
Ключови думи: институт лозарство и винарство Плевен, история Институт лозарство и винарство Плевен, отдели Института лозарство и винарство Плевен, производство вина Плевен, продажба вина Плевен, научноизследователска дейност Плевен, лозов посадъчен материал Плевен, институт Плевен, ИЛВ Плевен, нови винени сортове Плевен, технологии отглеждане лозя Плевен, винарска изба Плевен; десертни сортове Плевен
Етикети: Институт, Научни изследвания, Посадъчен материал
Тази страница е посетена 16790 пъти.
Общо посещение на профила: 41481.
Телефонен номер е поискан 1076 пъти.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка