Казанлъшка гробница Казанлък - Исторически музей Искра

Казанлъшката гробница се състои от коридор, правоъгълна пред гробна и кръгла погребална камера.

Исторически музей Искра - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Казанлъшка гробница Казанлък

Казанлъшката гробница е открита случайно на 19.04.1944 година от войници при прокопаването на противосамолетно убежище. Изградена е на нивото на околния терен и е ориентирана в посока север-юг с вход от юг. Състои се от коридор, правоъгълна пред гробна и кръгла погребална камери. 

Коридорът е от необработени камъни и е с размери 1,84 х 2,60 м. От фасадата в южна посока зидовете му постепенно се снижават и са били затворени с преграден зид висок 0,7 м. Двете камери са изградени от тухли споени с хоросан, а стените и подовете им са покрити с трипластова мазилка, върху която са нанесени стенописи в техники темпера и фреско. Пред гробната камера има правоъгълна форма и е с размери 1,12 х 1,96 м. и височина 2,25 м. Засводена е двускатно. Стенната мазилка е разделена според йонийския ордер на няколко цветни пояса в бяло, черно и червено, над които са представени двата фриза. Първият фриз стъпва върху редове от перлен низ, йонийска и лесбийска кима. Върху черен фон е предадена централна палмета, от която симетрично в двете посоки излизат ластари със светлозелени листчета и светлочервени цветчета. Над фриза са изобразени редове от лесбийска кима, зъбчат орнамент и ови. Стенописа завършва с фигурален фриз с военни сцени. Центърът на всяка сцена е подчертан от двойка воини, към които от двете страни се присъединяват въоръжени пехотинци и препускащи конници. Облечени са в къси хитони и ниски обувки, а на раменете им се развяват червени и сини хламидии. Въоръжението им е представено от различни по вид шлемове, двойки къси копия и дълги извити мечове /махайри/, отбраняват се с големи щитове. Сцените се свързват със събития от живота на покойника или с възпоменателни игри в негова памет. През правоъгълен вход оформен чрез 4 каменни блока се преминава в куполната камера. От вътрешната му страна някога е имало еднокрила метална врата. Куполното помещение е с диаметър 2,65 м. и височина 3,25 м. Има кошеровидно-камбановидна форма, затворена при върха с ключов камък. Долната половина на стените е заета от редуващи се полета в черно, бяло и червено. Върху архитрава са представени редуващи се дванадесет четирилистни розети и дванадесет букрании /бичи глави/ украсени с гирлянди. Отгоре е изобразена лесбийска кима, над която се развива главният фриз със сцената на хероизация.

Автор:

Казанлъшка гробница Казанлък - Исторически музей Искра
Още Експозиции предлагани от Исторически музей Искра
Ключови думи за услугата: Казанлъшка гробница Казанлък, правоъгълна пред гробна камера Казанлък, кръгла погребална камера Казанлък
Тази страница е посетена 1357 пъти.
Общо посещение на профила: 28511.