Опазване на гори | Лесозащитна станция София

Лесозащитна станция София извършва залесяване, затваряне на хралупи, консултира и дава предписания относно санитарна сеч, защитата на горските територии и дървесни видове от вредители.

Рейтинг 5
Лесозащитна станция София  - Infocall.bg
Лесозащитна станция София  - Infocall.bg
София-Република
Моля, попълнете на кирилица!
За нас

Лесозащита и залесяване

Лесозащитна станция София обслужва горските екосистеми в 6 регионални дирекции по горите: Благоевград, Берковица, Велико Търново, Кюстендил, Ловеч, София.

Лесозащитните станции в България са създадени в края на петдесетте години по идея на проф. Димитър Стефанов, инж. Боньо Петков и инж. Тодор Балов. Първите директори на лесозащитните станции са:

  • ЛЗС София - инж. Васил Вътов;
  • ЛЗС Варна - инж. Сидер Пенев;
  • ЛЗС Пловдив - инж. Тодор Чернев.

Горският фонд на територията на Лесозащитна станция София е с обща площ от 1 380 249 хка, от които 426 812 хка иглолистни гори и 953 437 хка широколистни гори. Станцията е разположена върху почти всички климатични райони на България.

Горският фонд обхваща в хоризонтално и вертикално направление няколко растителни пояса. Разполага с богато разнообразие от горски место растения и многобройни типове гори. В горите на Лесозащитна станция София има многообразието от фитосанитарните проблеми, поради видовото разнообразие на храстова и дървесна растителност.

Автор:

Лесозащита и залесяване - Лесозащитна станция София
Лесозащита и залесяване - Лесозащитна станция София  - изображение 1Лесозащита и залесяване - Лесозащитна станция София  - изображение 2Лесозащита и залесяване - Лесозащитна станция София  - изображение 3Лесозащита и залесяване - Лесозащитна станция София  - изображение 4
Ключови думи: лесозащитна станция София, защита горските територии София, защита дървесни видове вредители София, санитарна сеч София, лесозащита София, залесяване София, горски разсадници София, опазване гори София, затваряне хралупи София, защита от насекоми София, защита паркови територии, болести и вредители, експертна оценка здравословното състояние на горите;
Етикети: ДГС, Охрана на горите, Санитарна сеч
Тази страница е посетена 4764 пъти.
Общо посещение на профила: 9639.
Телефонен номер е поискан 52 пъти.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка