Диагностика на пациенти в Гоце Делчев | МБАЛ Иван Скендеров

МБАЛ Иван Скендеров град Гоце Делчев разполага с отделения за лечение на детски болести, гинекологични заболявания, вътрешни болести и други здравословни проблеми. Болницата разполага с лаборатория за извършване на пълна гама от лабораторни изследвания. МБАЛ Иван Скендеров разполага с вътрешно отделение, ортопедия, хирургично, акушеро-гинекологично, хемодиализа, инфекциозно и детско.

МБАЛ Иван Скендеров - Infocall.bg
МБАЛ Иван Скендеров - Infocall.bg
град Гоце Делчев
МБАЛ Иван Скендеров - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
За нас

Лечение на пациенти в Гоце Делчев

Многопрофилна болница за активно лечение Иван Скендеров е лечебно заведение, в което се предлага болнична диагностика, лечебна и рехабилитационна медицинска помощ.

Клиничното заведение разполага с 11 отделение и 185 легла. За лечението и възстановяването на пациентите болницата разполага с отделения, приемно консултативен кабинет, медико-диагностична лаборатория и болнична аптека.

Стационарният блок на клиниката, включва следните отделения по:

 • УНГ заболявания;
 • Детски болести;
 • Хирургия;
 • Неврология;
 • Акушеро – гинекология;
 • Инфекциозни болести;
 • Интензивно лечение.

Диагностично - консултативният блок на МБАЛ Иван Скендеров, разполага с приемно - консултативен кабинет, клинична и микробиологична лаборатория, отделение по образна диагностика, звено за съхранение на кръв и кръвни продукти.

Аптеката на МБАЛ Иван Скендеров е създадена с цел, отпускане на лекарствени средства по предписание за профилактика и лечение на заболявания. При нас ще получите точна информация, контрол и консултации за съдържанието на лекарствата и как да процедирате с тях.

МБАЛ Иван Скендеров е модерно оборудвано болнично заведение, което разполага със специалисти в отделните области на медицината.

Автор:

Лечение на пациенти в Гоце Делчев - МБАЛ Иван Скендеров
Лечение на пациенти в Гоце Делчев - МБАЛ Иван Скендеров - изображение 1Лечение на пациенти в Гоце Делчев - МБАЛ Иван Скендеров - изображение 2Лечение на пациенти в Гоце Делчев - МБАЛ Иван Скендеров - изображение 3Лечение на пациенти в Гоце Делчев - МБАЛ Иван Скендеров - изображение 4

Обществени поръчки

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - 09-09-2014

Доставка на пелети, осъществени чрез покупка за нуждите на МБАЛ "Иван Скендеров" ЕООД град Гоце Делчев

Решение - 09.09.2014г

Обява - 09.09.2014г

Комплект от документи за участие в Обществената поръчка:

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка за публикуване - Разгледай ТУК

Автор:

Хирургично отделение град Гоце Делчев

Първични, вторични и консултативни прегледи. Оперативно лечение на дефекти на коремните органи /всички видове хернии/, мекотъканни и неврохирургични травми и гнойно-септични заболявания.

В отделението се лекуват болни с остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците, както и съдовите усложнения на диабета – диабетно стъпало.

Автор:

Хирургично отделение град Гоце Делчев - МБАЛ Иван Скендеров

Ортопедо - травматологично отделение град Гоце Делчев

Травматологична хирургия – кръвни репозиции, адаптационни остеосинтези, винтови остеосинтези, остеосинтези с плаки, интрамедуларни остеосинтези с и без бориране на костно-мозъчния канал, значителен опит с външна фиксация на всички тръбести кости.

Травматологичната хирургия включва и сухожилна, и периферна нервна хирургия. Много често интервенциите са съчетани със свободна и несвободна кожна и мекотъканна пластика, свободна и несвободна остеопластика, оформяне на ампутации и реампутации на различни нива.

Значителен обем от дейността на отделението обхващат закритите репозиции на фрактури и луксации, с адекватна техника на гипсова имобилизация.

Автор:

Ортопедо - травматологично отделение град Гоце Делчев - МБАЛ Иван Скендеров

Вътрешно отделение град Гоце Делчев

Предоставя многопрофилна и висококвалифицирана терапевтична помощ при остри и обострени хронични заболявания – ендокринологични, хематологични, бъбречни, заболявания на дихателната система, комбинирани заболявания и неясни интердисциплинарни заболявания.

В отделението, освен интензивно наблюдение може да се осъществи и прецизна ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза и коремни органи. Има 24 часа дежурен лекар. При необходимост се извършват консултации със специалисти от други профили и с националните консултанти.

Отделението разполага с достатъчна материална база за цялостно разгръщане на диагностична и терапевтична дейност по профила си, собствена апаратура и апаратура на разположение с възможност за ползване при необходимост за всеки пациент: електрокардиография; съвременна стрес - тест система с протекция на дефибрилатор; доплер; фиброгастроскоп.

Автор:

Вътрешно отделение град Гоце Делчев - МБАЛ Иван Скендеров

Акушеро-гинекологично отделение град Гоце Делчев

Родилна зала

Създадени са отлични условия за първи грижи за новороденото (реанимационна система, която осигурява аспирация, подаване на овлажнен кислород, директна топлина, интубация на новороденото при необходимост). С два токографски монитора се контролират родовата дейност и сърдечната честота. Раждането се стимулира с перфузор.

Патологична бременност

Разполага с апарат за ултразвуково изследване и кардиотокограф.

Сектор Гинекология

Диагностика и терапия на възпалителни заболявания, диагностика и оперативно лечение на предракови заболявания, доброкачествени новообразувания и други болести на женските полови органи, прекъсване на бременност по желание и по медицински показания.

Сектор Неонатология

Осигуряване на адекватка кардиопулмонална адаптация на новороденото дете, своевременна първична помощ на рисково новородените деца, ранна и висококвалифицирана диагностика на нозологичните категории, адекватно специфично терапевтично поведение, проследяване ефекта от приложеното лечение, ефективна профилактика и оценка на степента на късните последици.

Автор:

Акушеро-гинекологично отделение град Гоце Делчев - МБАЛ Иван Скендеров

Отделение по хемодиализа град Гоце Делчев

 

 • Програмно хемодиализно лечение на пациенти с ХБН, ОБН и интоксикации;
 • Поставяне на временен съдов достъп за хемодиализа;
 • Амбулаторно лечение на пациенти, пред диализен и диализен стадий с еритропоетин и желязо;
 • Амбулаторно лечение на реналната остеодистрофия, пред диализни и диализни пациенти;
 • Обучение на пациенти на постоянна амбулаторна перитонеална диализа;
 • Консултативна нефрологична помощ.

Центърът разполага с модерна апаратура за подготовка на питейната вода чрез обратна осмоза за нуждите на хемодиализната процедура. Възможности за индивидуализиране на бикарбонатна хемодиализа: избор на хемодиализатор; индивидуален профил на ултрафилтрация и натриев градиент по време на хемодиализата.

Автор:

Отделение по хемодиализа град Гоце Делчев - МБАЛ Иван Скендеров

Инфекциозно отделение град Гоце Делчев

Основните задачи на Инфекциозно отделение са лечебно - диагностични, противоепидемични и профилактични.

В амбулаторно - консултативния кабинет се извършват първични консултативни прегледи, прием на болни, вторични прегледи и се провежда противобясна имунизация. В стационара се хоспитализират всички инфекциозно болни, подлежащи на задължителна болнична изолация и лечение.

Извършват се микробиологични изследвания на чревните заболявания и серологични изследвания.

Инфекциозно - консултативния кабинет работи през цялата седмица. Лекарите в отделението осигуряват целодневни дежурства. През останалото време има инфекционист на разположение. Винаги е възможна връзка с Началника на отделението.

Автор:

Инфекциозно отделение град Гоце Делчев - МБАЛ Иван Скендеров
Ключови думи: болница Гоце Делчев, лечение детски болести Гоце Делчев, лечение вътрешни болести Гоце Делчев, лечение гинекологични заболявания Гоце Делчев, многопрофилна болница Гоце Делчев, диагностика пациенти Гоце Делчев, клинична лаборатория Гоце Делчев, диагностика заболявания Гоце Делчев, лечение пациенти Гоце Делчев, лабораторни изследвания Гоце Делчев, , рехабилитация Гоце Делчев, лечение заболявания Гоце Делчев, хирургично отделение Гоце Делчев, ортопедо травматологично отделение Гоце Делчев, вътрешно отделение Гоце Делчев, акушеро гинекологично отделение Гоце Делчев, отделение хемодиализа Гоце Делчев, инфекциозно отделение Гоце Делчев, детско отделение Гоце Делчев, болнична аптека Гоце Делчев
Етикети: Аптека , Гинекологично лечение, Добър гинеколог, Добър лаборант, Лечение вътрешни болести, Лечение детски болести, Медицински лабораторни изследвания, Многопрофилна болница за активно лечение, Педиатър
Тази страница е посетена 12876 пъти.
Общо посещение на профила: 19620.
Телефонен номер е поискан 68 пъти.
Мнения и коментари

Преди няколко месеца лежах във вътрешното отделение и съм много доволен от лекарите и сестрите. Обръщат внимание на пациентите си.

Добави мнение и оценка