Средно образование в Плевен | МГ Гео Милев

Математическа гимназия Гео Милев град Плевен извършва прием на ученици за придобиване на средно образование в паралелки: информатика, математика, биология, физика, информационни технологии и природоматематически профили. Предлага изучаване на немски и английски език.

МГ Гео Милев - Infocall.bg
МГ Гео Милев - Infocall.bg
МГ Гео Милев - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
За нас

Средно образование в Плевен

Математическа гимназия Гео Милев е едно от водещите учебни заведения в град Плевен.

С неостаряващи традиции в средното образование, всяка година от гимназията излизат добре подготвени ученици, чиито качества са високо оценявани от висшите учебни заведения в страната.

Възпитаниците на МГ Гео Милев участват ежегодно в олимпиади на национално и международно ниво, като заемат призови места.

През 2001 г. стартира обучение на ученици в 5, 6 и 7 клас по една паралелка – момчета и момичета с изявени математически способности.

Математическа гимназия Гео Милев предлага:

 • интензивно изучаване на английски език;
 • интензивно изучаване на немски език;
 • прием паралелка Информатика;
 • прием паралелка Математика;
 • прием паралелка Биология;
 • прием в паралелка Физика;
 • широк набор от извънкласни дейности.

От 2001г., в  МГ започват да се обучават и ученици в пети, шести и седми клас по една паралелка - момичета и момчета с изявени математически способности.

Непрекъснато се работи и по обогатяването и модернизирането на материално - техническата база, което оптимизира училищната среда и подобрява условията, в които протича учебния процес.

Автор:

Средно образование в Плевен - МГ Гео Милев
Средно образование в Плевен - МГ Гео Милев - изображение 1Средно образование в Плевен - МГ Гео Милев - изображение 2Средно образование в Плевен - МГ Гео Милев - изображение 3Средно образование в Плевен - МГ Гео Милев - изображение 4

Учебна база към МГ Гео Милев град Плевен

Математическата гимназия разполага с нова, съвременна, съобразена с най- високите технологии в образованието, материална база. Училището е просторно, с удобни фоайета, с интересно керамично пано.

Сградата е изолирана с топлоизолираща дограма. Наличните, специализирани по всички учебни дисциплини кабинети, са оборудвани с най-новите за съвременното обучение нагледни средства.

В гимназията преподаването по информатика и информационни технологии се провежда в четири компютърни кабинета, оборудвани с компютри дарени от МОН и от Международна олимпиада по информатика – Пловдив 2009г. Компютрите, използвани в обучението са версии. Налични са и мултимедийни средства за по-качествено и нагледно реализиране на учебния процес.

Особено респектиращи в гимназията са двата кабинета по физика. В тях, от участия по различни проекти, са закупени нови уреди за демонстрации и лабораторни упражнения. С наличните лаптопи и мултимедия има възможност да се правят презентации както от учителите, така и от учениците.

Кабинетът по биология разполага със съвременни макети върху целия изучаван учебен материал. Притежава и видео с богата колекция от учебни филми, индивидуални комплекти за упражнения по биохимия, микроскопи. В кабинета се използва мултимедия, както и мултифункционално устройство за принтиране и ксерокс.

Обучението по химия също се провежда в специализиран кабинет, снабден с всичко необходимо за съвременно обучение.

В кабинета по география чрез наличните компютри, телевизор и видео се дава възможност за представяне на презентации, наблюдения на учебни филми. Налична е и богата сбирка от минерали и множество географски карти.

За високото ниво на езиковото обучение спомагат и наличния кабинет по английски език. Преподавателите разполагат с всички технически средства за обучение по чужд език.

Кабинетът по история е със съвременен дизайн и притежава богат набор от нагледни материали – презентации, постери, табла, исторически карти.

На петия етаж се провеждат часовете по математика. Чрез наличните компютри и принтер се дава възможност да се работи по-успешно.

В училището е обособена и специална зала за дискусии с мултимедия. Физкултурният салон е един от най-добре оборудваните в града. Размерът му е 25 на 12 метра. Достатъчно висок е за провеждане на волейболни и баскетболни игри. Много полезна е и малката фитнес зала, оборудвана с лежанка, велоаргометър, степер и гладиатор.

На откритите площадки има възможност да се играе баскетбол, футбол и хандбал. С пари от проект са поставени предпазна мрежа, нови баскетболни стойки и рингове, положена е и нова асфалтова настилка. Налична е и лекоатлетическа писта с дължина 60м. и 8 пътеки.

Най-посещаваният обект в училището е библиотеката, която има в наличност около 30000 заглавия художествена и специализирана литература. Книжният фонд всяка година се обновява.

Едно от най-привликателните места в гимназията е актовата зала. Тя събира около 300 човека, просторна и светла е, с добра акустика. Място е за изява на талантите в областта на природоматематическите и хуманитарните науки. Тук се провеждат концерти, театрални представления, литературни четения и др.

В училището е обособен медицински пункт, разполагащ с две помещения като едното при необходимост може да послужи за изолатор. В лекарския кабинет има всички медикаменти и материали за оказване на долекарска помощ.

Оборудваните два бюфета предлагат разнообразни храни, съобразени с изискванията за здравословно хранене.

Автор:

ПРЕПОДАВАТЕЛИ към МГ Гео Милев Плевен

РЪКОВОДСТВО

 • Ирена Борисова - директор (физика и астрономия)
 • Анелия Ковачева - пом. директор (история и цивилизация)
 • Илонка Иванова - пом. директор (руски език)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 • Елвира Габровска, Поля Тевекелева, Виолета Нейкова, Илиана Стоянова, Галина Вълчешка

РУСКИ ЕЗИК

 • Румяна Стоянова, Илонка Иванова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 • Надежда Митева, Галина Маринова, Йорданка Ванкова
 • Диана Иванчева, Десислава Маринова, Радинка Вичева
 • Цветанка Андреева, Мая Христова, Силвия Диманова, Анна Стоенчева

НЕМСКИ ЕЗИК

 • Даниела Банова, Надка Кършовска, Петя Райкова, Захарина Обрешкова

ФРЕНСКИ ЕЗИК

 • Поля Рачева

МАТЕМАТИКА

 • Пламен Петранов, Петя Влахова, Николай Павлов
 • Веска Апостолова, Елена Томева, Павлин Цонев
 • Петя Петкова, Диана Данова, Миланка Дечева

ИНФОРМАТИКА И ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ

 • Наташа Върбанова, Диана Балева, Велислава Емилова, Петя Христова
 • Полина Николова, Анета Георгиева, Калин Иванов, Стела Петкова

ФИЗИКА И АСТРОНОМОИЯ

 • Ирена Бирисова, Даниела Узунува, Ванилия Беремска

 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 • Михо Гугуланов, Калинка Бенова

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 • Милена Костова, Венцислава Миразчийска, Руми Тодорова

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 • Петя Станчева, Поля Якимова, Ганчо Драганов

ФИЛОСОФИЯ, СВЯТ И ЛИЧНОСТ

 • Ева Цветанова, Поля Рачева

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 • Чавдар Тошков, Галина Колева

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 • Всеволод Капустянов, Светослав Рачков, Георги Чудомиров, Цветомира Ангелова

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 • Милена Георгиева

МУЗИКА

 • Татяна Цачева

Автор:

УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ОЛИМПИАДИ

Приоритет в развитието на училището е доказване на възможностите на нашите талантливи ученици чрез участие в ученическите олимпиади. С годините този приоритет се утвърди като традиция. Така всяка година ние имаме приятни поводи  да се поздравяваме за постигнати успехи благодарение на правилно вложени интелектуални усилия, за усвоени и удачно приложени изследователски методи в различни научни области, за  творчество, находчивост и устрем на духа. Участието в Международна олимпиада пък е най - високото ниво по стълбицата на олимпийския научен успех  и за учениците, и за техните учители.

Автор:

Ключови думи: средно образование Плевен, прием ученици Плевен, прием паралелка Информатика Плевен, прием паралелка Математика Плевен, прием паралелка Биология Плевен, математическа гимназия Плевен, прием паралелка Физика Плевен, природоматематически профили Плевен, изучаване Немски език Плевен, изучаване Английски език Плевен, профилирана гимназия Плевен, паралелка Информационни технологии Плевен
Етикети: Гимназия, Прием след 7 клас
Тази страница е посетена 15111 пъти.
Общо посещение на профила: 38231.
Телефонен номер е поискан 142 пъти.
Мнения и коментари

Приемът след 4 клас само по документи ли е, както пише в рекламата?

Добави мнение и оценка