МОДУЛ СОЛАР -БГ ООД

МОДУЛ СОЛАР - БГ ООД – иновации в пречистването на силно замъсени отпадни води и неутрализиране и утилизиране на утайки с последващото им рециклиране в търговско привлекателен продукт био-тор, фуражи ,био-газ и др.

Рейтинг 5
МОДУЛ СОЛАР -БГ  ООД - Infocall.bg
МОДУЛ СОЛАР -БГ  ООД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
МОДУЛ СОЛАР

Преработка на отпадни води във Варна

Модул солар -Бг ООД извършва реализация и мултиплициране на нови технологии в областта на екологията и енергетиката в град Варна.

Фирмата успешно започна проектиране и строителство на най - ново поколение технологии в областта на пречистването и рециклирането на силно замърсени отпадни води.

Технологията е абсолютно безотпадна ( на фона на 300 - 500 хил тона/год активни, утайки за БГ ) и до 2 - 3 пъти по ниско енергоемка от аналогични технологии.

В резултат на преработката на отпадните води се получават два основни вида продукти:

  • пречистена до необходимото качество вода, подходяща за изпускане в околната среда или насочена за технологични нужди;
  • органични торове и почвообразуващи смеси.

Предлаганата технология има широк обхват на приложение:

  • пречистване и унищожаване на патогените и микроорганизмите в отпадните води от селското стопанство ( животновъдство, хранително - вкусова промишленост ); промишлени отпадни води ( галваника, почистване и премахване на шламоотвали и утаителни полета, инфилтрационни води от сметища, води, съдържащи нефтопродукти, сантинни води на корабите );
  • пречиствателни съоръжения за битови отпадни води; реконструкция на морално и физически остарели системи за пречистване на битови отпадни води; преработка на твърдите отпадъци в търговска продукция ( органичен тор ).

Методът на пречистване на отпадните води се различава от съществуващите такива с това, че не се базира на биологично пречистване и не се използват химикали и мембрани, въздуходувки, така също циклични биологични процеси. В основата на процеса е технология за микродъгова обработка на отпадните води, във въртящи се магнитни полета, при която се извършва ускорено отделяне и утаяване на минералните съставляващи под формата на не опасни хидроксиди.

Автор:

Ключови думи: биотор Варна, отпадни води Варна, пречиствателни съоръжения Варна, пречистване на води Варна
Етикети: Биотор, Пречиствателни станции
Тази страница е посетена 1552 пъти.
Общо посещение на профила: 3353.
Телефонен номер е поискан 44 пъти.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка