Годишно счетоводно приключване в Сандански - Наталия Ташева Нати

Счетоводна фирма Наталия Ташева Нати извършва и годишното счетоводно приключване на фирми ( отчет за приходите и разходите, паричните потоци, собствения капитал ) в град Сандански.

Наталия Ташева Нати - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Годишно счетоводно приключване в Сандански

Счетоводна фирма Наталия Ташева Нати извършва и годишното счетоводно приключване на фирми в град Сандански. Това е крайният етап от счетоводно отчитане на фирмените дейности през годината.

Годишното счетоводно приключване включва документално оформяне на финансовите резултати в края на годината и включва стойностите от:

  • счетоводен баланс;
  • отчет за приходите и разходите;
  • отчет за паричните потоци;
  • отчет за собствения капитал;
  • справка за ценните книжа, дълготрайните активи, финансовите резултати, приходите и разходите от лихви;
  • справка за отсрочените данъчни активи;
  • справка за участия в капиталите на други предприятия;
  • справка за вземанията, задълженията и провизиите.

Автор:

Годишно счетоводно приключване в Сандански - Наталия Ташева Нати
Подобни от категорията
Още Счетоводни услуги предлагани от Наталия Ташева Нати
Ключови думи за услугата: годишно счетоводно приключване Сандански, отчет приходите Сандански, отчет разходите Сандански, отчет паричните потоци Сандански, отчет собствения капитал Сандански
Тази страница е посетена 850 пъти.
Общо посещение на профила: 9727.
Телефонен номер е поискан 33 пъти.