Издания - НАИМ-БАН

НАИМ-БАН град София разполага с множество издания и библиотека с фонд 68900 книги.

НАИМ-БАН - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Издания

НАИМ-БАН град София разполага с библиотека с фонд 68900 книги:

 • книги - 25631;
 • периодични издания - 38766;
 • специални фондове ( микрофилми, ксерокопия и отпечатъци ) - 4576.

Част от изданията на НАИМ-БАН град София са:

 • Археология;
 • Археологически открития и разкопки;
 • Studia Praehistorica;
 • Известия на Националния археологически институт;
 • Годишник на Националния археологически музей;
 • Дисертации;
 • Интердисциплинарни изследвания;
 • Нумизматика, сфрагистика и епиграфика;
 • Плиска - Преслав;
 • Приноси към българската археология;
 • Разкопки и проучвания;
 • Хелис;
 • Нови поредици Каталози;
 • други отделни издания.

Автор:

Издания - НАИМ-БАН
Ключови думи за продукта: издания София, библиотека София
Тази страница е посетена 1526 пъти.
Общо посещение на профила: 17842.