НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

НБА “ПАБ” предлага консултации при избора на противопажарни инсталации, изготвя проекти за противопожарна и аварийна безопасност, провежда курсове по пожарна и аварийна безопасност и други. Офисът на дружеството се намира в град София.

Рейтинг 1
Infocall.bg
НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ - Infocall.bg
София-Орландовци
Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
За нас

НБА ПАБ

Асоциацията е доброволна, неправителствена, нестопанска организация на физически и юридически лица с възможности и принос в подпомагането на защитата на здравето, живота и имуществото на организациите и гражданите от аварии, пожари и опасностите свързани с тях.

Управлението се осъществява от Общото събрание и Управителния и Контролния съвет. Управителният съвет изпълнява решенията на Общото събрание, а Контролният съвет упражнява текущият и предварителен контрол върху дейността на сдружението.

Организацията предлага консултации при избора на системи и изготвянето на проекти за активна и пасивна защита срещу пожар. Фирмите, които членуват предлагат и проектиране, производство, доставка и монтаж на специализирана пожарна техника с изискващите се сертификати отговарящи на международните и европейски стандарти.

Консултации за избор на противопожарни системи от НБА ПАБ в София

НБА ПАБ, като специализирана асоциация по пожарна и аварийна безопасност, предлага консултации за избор на противопожарни системи. Може да се консултирате при избора на подходящата система за известяване, пожарогасители и друга противопожарана техника.

Висококвалифицираните специалисти с богат професионален опит, ще се запознаят подробно с Вашите помещения и сгради и ще преценят кое е най-подходящото за Вас. При тях може да предоставтите и готов проект за оценка и утвърждаване.

Обучение по пожарна и аварийна безопасност от НБА ПАБ в София

НБА ПАБ организира обучения по пожарна и аварийна безопасност. Учебните часове се водят от висококвалифицирани специализти в областта. Националната браншова асоциация по пожарна и аварийна безопасност предлага и обучение на експерти и проверяващи. Организацията приема граждани, служители на частни фирмите или в държавните и местните органи, правителствените и неправителствените организации. Основна цел на НБА ПАБ е да популяризира и внедрява световните и европейски стандарти, методи и опит при организиране и осигуряване пожарната безопасност. Освен това подпомага гражданите при обединяването им в доброволни противопожарни формирования., както и за създаването на бизнес контакти и взаимоизгодно сътрудничество с български и чуждестранни партньори.

НБА ПАБ взима участие в изготвянето и изпълнението на национални и международни проекти и програми за дейности, свързани с пожарната и аварийната безопасност.

Ключови думи: противопажарни инсталации София, проекти противопожарна и аварийна безопасност София, курсовепожарна и аварийна безопасност София
Тази страница е посетена 10184 пъти.
Общо посещение на профила: 10184.
Телефонен номер е поискан 25 пъти.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка