Основно образование | ОУ Стефан Караджа

ОУ Стефан Караджа е основно училище в село Искра, област Силистра, което извършва прием на първокласници и обучение на ученици от 1 до 8 клас за придобиване на диплома за основно образование.

ОУ Стефан Караджа - Infocall.bg
ОУ Стефан Караджа - Infocall.bg
ОУ Стефан Караджа - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
За нас

Основно образование в област Силистра

Основно училище Стефан Караджа село Искра е построено през 1936 г. от колонистите македонци. Български деца се обучавали заедно с Румънски. ОТ 1940 година обучението се води на български език. През 1961-1962 г. е обособено сегашно училище, което е било общежитие към училище от съседно село. Новата сграда е открита на 15.09.1962 година.

Празникът на ОУ Стефан Караджа село Искра се чества ежегодно на 11 май. Учебното заведение е с делегиран бюджет чрез община Ситово.

ОУ Стефан Караджа село Искра предлага целодневно обучение, като във втората смяна са провеждат занималните. В следобедните часове, учениците имат време за обяд, отдих, спортни дейности, занимания по интереси.

ОУ Стефан Караджа село Искра предлага и занималня. Групите са 6 на брой, като часовете започват веднага след редовните учебни занятия.

На 3 юни 2014 г. училището печели 2 място и грамота Приз „Училище без насилие и стереотипи определени от пола” – Конкурс за подкрепяща училищна среда 2013-2014, организирана от:

 • фондация "Джендър образование, изследвания и технологии";
 • "Национална мрежа за децата" МОН и фондация ЛОК.

Учениците на основно училище Стефан Караджа село Искра са основно от селото, с изключение на 2 деца, които са от съседно близко селце.

ОУ Стефан Караджа разполага с библиотека - малък фонд, предимно от дарения от училите и ученици.

Основно образование в област Силистра - ОУ Стефан Караджа
Основно образование в област Силистра - ОУ Стефан Караджа - изображение 1Основно образование в област Силистра - ОУ Стефан Караджа - изображение 2Основно образование в област Силистра - ОУ Стефан Караджа - изображение 3Основно образование в област Силистра - ОУ Стефан Караджа - изображение 4

Клубове към проект Успех

 • клуб “Зоосвят” с ръководител Нериман Садкъева Рамаданова;
 • клуб “Искам да успея” с ръководител Незидан Мехмед Юдаим с ученици от четвърти клас;
 • клуб “Виртуално пътешествие в европейските столици” – 15 ученика от петите класове;
 • клуб “Интелект” с ръководител Ванушка Любенова Димитрова;
 • клуб “Здрав дух в здраво тяло” с ръководител Людмила Любомирова Бъчварова.

Свободноизбираема подготовка в ОУ Стефан Караджа село Искра

 • от 1 до 4 клас – СИП Млад предприемач;
 • 3 клас – СИП Информационни Технологии;
 • 4 клас - Сипове по изпитните предмети НВО ( Човека и природата, Човека и обществото, Математика и други ).

Педагогически състав на ОУ Стефан Караджа село Искра

 • Нели Манолова Чолакова-Кирова – директор на училището и учител по английски език в 4 клас;
 • Вергиния Иванова Димитрова – старши учител начална образователна степен и класен ръководител на 1 клас;
 • Снежана Тодорова Петкова – старши учител начална образователна степен и класен ръководител на 2 клас. Председател на методическото обединение на началните учители и възпитатели;
 • Людмила Любомирова Бъчварова - старши учител начална образователна степен и класен ръководител на 3 клас;
 • Незидан Мехмед Юдаим - старши учител начална образователна степен и класен ръководител на 4 клас;
 • Силвия Жан Кирчева - старши учител прогимназиална образователна степен и учител по български език и литература в 6, 7 и 8 клас;
 • Емин Фераимов Шакиров - старши учител прогимназиална образователна степен и учител по български език и литература в пети “а” и “б” клас и по изобразително изкуство от 5 до 8 клас, класен ръководител на 5”а” клас;
 • Нериман Изет Ибрям - старши учител прогимназиална образователна степен и учител по английски език от 2 до 8 клас (без четвърти клас);
 • Емел Кадирова Реджебова - старши учител прогимназиална образователна степен и учител по математика в 5 “а” и 5 “б”клас, по информационни технологии от 5 до 8 клас и класен ръководител на 7 клас, провежда и допълнителния час по физическо възпитание и спорт в 7 и 8 клас;
 • Нермин Наим Шукри – младши учител прогимназиална образователна степен и учител по математика от 6 до 8 клас, провежда и допълнителния час по физическо възпитание и спорт в 5”а”, 5 “б” и 6 клас;
 • Сехавет Сафет Осман - старши учител прогимназиална образователна степен, учител по история и цивилизация, география и икономика, домашна техника и икономика, технологии от 5 до 8 клас и класен ръководител на 6 клас;
 • Ванушка Любенова Димитрова - старши учител прогимназиална образователна степен, учител по физика и астрономия в 7 и 8 клас, по човекът и природата в 5 и 6 клас, по музика от 5 до 8 клас, по физическо възпитание и спорт в 5”а” и 5 “б” клас, в 6 клас и класен ръководител на осми клас;
 • Джейлян Урал Дауд - възпитател начална образователна степен на сборна група с ученици от първи и втори клас;
 • Нуртен Ниязиева Шакирова - старши възпитател начална образователна степен на сборна група с ученици от трети и четвърти клас;
 • Нериман Садкъева Рамаданова - старши възпитател прогимназиална образователна степен, учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда в 7 и 8 клас и физическо възпитание и спорт в 7 и 8 клас.

 

Непедагогически персонал на ОУ Стефан Караджа село Искра

 • Гюлчай Бейхан Шакирова – технически изпълнител;
 • Тезгюл Юмер Афуз – обслужващ деца в училище;
 • Стефка Кръстева Янкова – обслужващ деца в училище;
 • Мюмюн Шериф Мустафа – огняр;
 • Мюрсел Али Шериф домакин сграда.

 

 

 

 

Ключови думи: основно образование Искра Силистра, прием първокласници Искра Силистра, обучение ученици Искра Силистра, обучение ученици от 1 до 8 клас Искра Силистра, основно училище Искра Силистра, прием ученици Искра Силистра, програма млад предприемач Искра Силистра, проект УСПЕХ Искра Силистра, ОУ Стефан Караджа Искра Силистра
Етикети: Основно училище, Прием за първи клас
Тази страница е посетена 5856 пъти.
Общо посещение на профила: 10309.
Мнения и коментари

Г-жа Чолакова е много добра и разбрана жена

Добави мнение и оценка