Начало » Страници » Общи условия за ползване на infocall.bg

Общи условия за ползване на infocall.bg

Важно за портебителите на infocall.bg !

Във връзка зачестилите злоупотреби от нелоялни конкуренти с името на infocall.bg Ви уведомяваме, че дружеството опериращо със сайта вече е "ИНФОКОЛ" ООД. Правим тази промяна - уеднаквяване на името на сайта с юридическото наименование на дружеството, с цел да защитим и улесним нашите клиенти.

От 30.11.2015 всички договори и фактури за услуги в сайта infocall.bg ще бъдат сключвани с дружеството:


"ИНФОКОЛ" ООД с ЕИК:203778332


Всички услуги в сайта infocall.bg ще се заплащат по банкова сметка:

IBAN: BG41UBBS88881000654084, BIC: UBBSBGSF, ОББ АД 

При допълнителни въпроси, моля свържете се с вашия акаунт - мениджър
или позвънете на телефон: 0878 680 551.

 

Общи условия за позване

Уеб сайтът www.infocall.bg и съдържанито му е собственост на Инфокол ООД. Сайтът принадлежи, функционира и се администрира от Инфокол ООД.

При използване на infocall.bg вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Общите условия за ползване на сайта.  Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, вие не би трябвало да ползвате infocall.bg.


I. Определения 

 • Infocall.bg -  сайтът www.infocall.bg, включително базата данни с информация и потребителите, дизайнът, текстът, графиката, съдържанието на всички уеб страници в него и всички поддомейни, които са част от сайта.
 • Потребител - всяко физическо и юридическо лице регистрирано в infocall.bg
 • Посетител  - всяко лице, което е заредило домейна infocall.bg в браузъра си или по друг начин с който получава достъп до съдържанието на сайта
 • Администратор - лице което преглежда и одобрява публикуването на всяка визуална и текстова информация в сайта
 • Абонамент - такса която заплаща всеки активен потребител за да ползва една или няколко услуги в сайта за период от време.
 • Активен потребител - потребител с активен абонамент в сайта
 • Администраторски панел - интернет базирана система позволяваща на активните потребители в сайта да публикуват, редактират и изтриват информация. Обемът и вида на информацията, която може да се обработва зависи от заплатения абонаментен план.
 • Абонаментен план - научи тук
 • Рекламен профил - Публично достъпна информация за активен потребител в сайта infocall.bg


II. Регистрация в infocall.bg


Регистрацията в infocall.bg е услуга, позволяваща на активен потребител да публикува в рекламен профил информация за предлаганите от него услуги, продукти и обекти, както и информация от общ тип: история, клиенти, сертификати и други срещу заплащане на абонамент.

A. Етапи при регистрация


1.    Попълване на регистрационна форма
2.    Активиране на административен панел
3.    Изграждане на рекламния профил
4.    Заплащане на абонамент
5.    Активиране на рекламния профил

 

Б. Допълнителни условия при регистрация


Регистрацията на рекламен профил в infocall.bg е услуга достъпна за активни потребители при следните условия:

 • Информация, която да ви идентифицира като физическо или юридическо лице.
 • Данните предоставени от вас при регистрацията са верни и достоверни.
 • В случай на съществуващо несъответствие в данните, Вие се задължавате да прекратите ползването на сайта, до отстраняване на несъответствието.

 

III. Активиране на потребител в infocall.bg


Активирането на потребител се извършва от администратор на сайта след заплащане на абонамент.

IV. Деактивиране на профил в infocall.bg


Администраторът на infocall.bg деактивира Вашия профил в следните случаи:

 • До 30 дни след изтичане на абонамента на потребителя.
 • При нарушаване на настоящите условия за ползване на Рекламен профил в infocall.bg или нарушаване на допълнителните условия намиращи се в сайта.
 • При условие ,че юридическото лице извършва сходни на настоящия сайт дейности.
 • При заявка за прекратяване на акаунта от самия потребител.
 • При технически причини.

В случай, че ползвате безплатна регистрация, администраторът може да деактивира профил Ви, ако името му съвпада с:

 • Име на друг профил, който ползва абонамент в infocall.bg
 • Основна дейност на друг профил, които ползва абонамент в infocall.bg за същото населено място
 • Име на категория в infocall.bg
 • Името или основната дейност на профил тип "Купи ме" в infocall.bg за същото населено място

Инфокол ООД  запазва правото си да прекрати Вашия акаунт и достъп до предлаганите услуги, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без изрична причина.

 

 

V. Достъп и обем на потребителски данни в infocall.bg:

Infocall.bg предоставя контакти на потребители, ползващи сайта на трети страни извън тези, които са посочени в пространството на сайта. Данните, които се публикуват на страниците на сайта са:

 • Име на фирма / Търговска марка на потребител и основна дейност.
 • Описание на фирмата - история, дейност, партньори и референции
 • Предлагани продукти и/или услуги – групирани по искане на потребителя.
 • Контактна информация – адрес , телефон ,търговска мрежа
 • Обекти на фирмата / потребител офиси, магазини, представителства, производствени бази и други.
 • Интернет сайт – публикува се само при условие, че потребителя се съгласи да постави линк към infocall.bg.bg  на сайта който ползва потребителя.
 • Форма за запитване - потребителя посочва електронна поща на която се изпращат писма от потенциални потребители.

 

VI. Авторски права


Всички визуални текстови елементи на сайта:

 • изображения / снимки /
 • лога,
 • текстове,
 • документи,
 • бази данни
 • рекламни материали
 • друга информация, публикувани в сайта,


както и всички софтуерни програми и приложения са собственост на потребителите на сайта или infocall.bg и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на останалото приложимо законодателство.


Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и сваляне на част или цялото съдържание на сайта без изричното разрешение на infocall.bg.
Инфокол ООД си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу подобни нарушения съобразно предвидения от закона ред.

VII. Права и задължения на посетители и потребители в infocall.bg:


Потребителят носи пълна отговорност за смисъла и верността на информацията публикувана в сайта като се ангажира тя да не е в разрез със законите на РБ и международните актове. Посетителят има право единствено да се запознава и да ползва информацията от сайта, съобразно нейното търговско предназначение, а именно – с цел да установи връзка със съответните потребители. 

Потребителите и посеителите в infocall.bg не трябва да:

 • Обижда или злоупотребява директно или индиректно с други посетители и потребителите на infocall.bg  
 • Публикува невярна или подвеждаща информация, в частност несъответстващи или чужди снимки или текстов материал, както и чужди или импулсни телефони.
 • Изпращате или разпространявате нежелани и неоторизирани рекламни и промоционални материали.

VIII. Отговорности на посетители и потребители в infocall.bg:


Потребителите в infocall.bg публикуват информация, която е видима за всички посетители :

Потребителят поема отговорност за информацията публикувана от него в infocall.bg. 

Посетителят осъзнава, че отговорността за информацията публикувана от потребители в infocall.bg е изцяло тяхна.

Посетителят приема, че Инфокол ООД не може да гарантира самоличността на потребителите, с които е възможно да имате взаимоотношения по време на използване на сайта


IX. Права и задължения на Инфокол ООД:


Инфокол ООД си запазва правото да ревизира настоящите oбщи условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани тук.

Инфокол ООД не поема отговорност за взаимоотношенията на потребителите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения.

Инфокол ООД запазва правото си да променя и подобрява услугите си по всяко време, като се ангажира да уведоми потребителите на сайта. В даден срок, ако клиентите не заявят несъгласие с направените промени, то те се считат за обвързани с тях.

 

X.  Инфокол ООД не поема отговорност:

 • За това, че услугите не отговарят на вашите изисквания и/или предварителни очаквания.
 • За коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието.
 • Че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми.
 • Инфокол ООД не поема отговорност към и от трети лица за информацията побликувана в сайта.
 • Инфокол ООД не носи отговорност за невъзможността потребителя да се възползва от предоставената му услуга.

 

XI. Заключителни разпоредби


Инфокол ООД си запазва правото да променя технологията и дизайна на сайта infocall.bg без предизвестие.


Инфокол ООД може да изпраща електронни съобщения на потребителите на този сайт във връзка със своите продукти услуги и промоции, освен в случаите, в които потребителите са заявили изрично, че не желаят да получават подобни съобщения.


Настоящите Общи условия за ползване съдържат всички условия на договора между потребител и Инфокол ООД във връзка с ползването сайта.


Сайтът infocall.bg е подчинен на законите на Република България. Посетителите, които достъпват в сайта от други страни, го правят доброволно и се съгласяват да отговарят за спазването на българското законодателство.