Обучение Компютърна техника и технологии София-Света Троица - ПГАВТ А С Попов

Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникации А. С. Попов в град София извършва прием и обучение на ученици по Специалност Компютърна техника и технологии.

ПГАВТ А С Попов - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Обучение Компютърна техника и технологии София-Света Троица

В професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникации, А. С. Попов в град София се извършва прием и обучение на ученици по Специалност Компютърна техника и технологии.

Специалност „Компютърна техника и технологии“

Направление„ Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ Професия „Техник на компютърни системи“

Специалността „Компютърна техника и технологии“ е актуална и високо ценена. Обучението включва курсове по програмиране и хардуерни технологии, целящи придобиването на основополагащи знания, развиващи логическото и алгоритмично мислене, както и придобиването на практически умения за работа с най-съвременните софтуерни технологии и хардуер, резултат, от което е развитието и израстването в професионалната сфера.

Специфичната професионална подготовка включва предмети като „Въведение в РС“, “Приложни програмни продукти“, „Програмиране“, „Дънни платки“ и „Web дизайн“ и практика с „Асемблиране, диагностика и ремонт на компютри“.

Софтуерната среда за подготовка по програмиране е Visual Studio Enterprise 2015, която включва среди за разработка на Visual Basic, Visual C++ и С#. За проектиране на дънни платки се използва програмният продукт PSpice. Стараем се нашите възпитаници да бъдат в крак с изискванията на пазара на труда и софтуерните фирми и да получат отлична професионална реализация след завършването си. Те могат да работят с процесори, памети, дънни платки, приложни програмни продукти, асемблиране на РС, диагностика, ремонт и Web дизайн. След завършване на обучението си имат възможност за реализация във всички фирми от IТ сектора.

Автор:

Обучение Компютърна техника и технологии София-Света Троица - ПГАВТ А С Попов
Обучение Компютърна техника и технологии София-Света Троица - ПГАВТ А С Попов - изображение 1Обучение Компютърна техника и технологии София-Света Троица - ПГАВТ А С Попов - изображение 2Обучение Компютърна техника и технологии София-Света Троица - ПГАВТ А С Попов - изображение 3Обучение Компютърна техника и технологии София-Света Троица - ПГАВТ А С Попов - изображение 4
Подобни от категорията
Още Специалности предлагани от ПГАВТ А С Попов
Ключови думи за услугата: обучение компютърна техника София Света троица, обучение технологии София Света троица
Тази страница е посетена 2274 пъти.
Общо посещение на профила: 34948.
Телефонен номер е поискан 49 пъти.