Обучение Компютърни мрежи в София-Света Троица - ПГАВТ А С Попов

ПГАВТ А С Попов в град София извършва прием и обучение на ученици по специалност Компютърни мрежи.

ПГАВТ А С Попов - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Обучение Компютърни мрежи в София-Света Троица

ПГАВТ А С Попов в град София извършва прием и обучение на ученици по специалност Компютърни мрежи.

Специалност „Компютърни мрежи“

Направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Професия "Техник на компютърни системи"

Специалността е насочена към подготовката на специалисти в областта на компютърните мрежи. Обучението включва изучаване на основните теоретични дисциплини в областта на компютърните мрежи, както и специализирани курсове за проектирането и поддръжката им. Придобиват се знания и умения за компютърни мрежи, периферни и запомнящи устройства, приложен мрежови софтуер, работа с процесори, памети и дънни платки, приложни програмни продукти, програмиране на Web дизайн, асемблиране, диагностика и ремонт. Изучават се теоретични и практически дисциплини като провеждат и стаж по специалността на реални работни места.

Теоретичните дисциплини обхващат отраслова професионална подготовка по Електротехника, Градивни елементи, Техническо чертане и документиране, Аналогова и Цифрова схемотехника. Специфичната теоретична подготовка включва: Въведение в PC, Приложни програмни продукти, Процесори и памети за РС, Програмиране, Проектиране на електронни схеми, Периферни устройства, Запомнящи устройства, Компютърни мрежи – I и II част, Приложен мрежови софтуер, Комуникационни технологии, Програмиране на Web дизайн.

Практическото обучение е са свързано с учебна практика по: процесори, памети и дънни платки, компютърни мрежи, периферни и запомнящи устройства, асемблиране на РС, диагностика и ремонт. Изучава се чужд език по професията на високо техническо ниво.

След завършване на курса на обучение учениците могат да се реализират като администратори и проектанти на компютърни мрежи, в IT сектора, нуждаещ се непрекъснато от висококвалифицирани специалисти.

Автор:

Обучение Компютърни мрежи в София-Света Троица - ПГАВТ А С Попов
Обучение Компютърни мрежи в София-Света Троица - ПГАВТ А С Попов - изображение 1Обучение Компютърни мрежи в София-Света Троица - ПГАВТ А С Попов - изображение 2Обучение Компютърни мрежи в София-Света Троица - ПГАВТ А С Попов - изображение 3Обучение Компютърни мрежи в София-Света Троица - ПГАВТ А С Попов - изображение 4
Подобни от категорията
Още Специалности предлагани от ПГАВТ А С Попов
Ключови думи за услугата: обучение компютърни мрежи София Света Троица
Тази страница е посетена 1484 пъти.
Общо посещение на профила: 35087.
Телефонен номер е поискан 49 пъти.