Психолози - Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Велико Търново

Педагогическата дейност в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Велико Търново се извършва от четирима психолози.

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Велико Търново - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Психолози

Педагогическата дейност в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Велико Търново се извършва от четирима психолози.

Психолозите работят с деца и ученици със специални образователни потребности от групите на ресурсните учители по места или в специализирания кабинет в Регионалния център. При необходимост се работи и в клас със съучениците на децата с увреждания.

На децата и учениците се оказва помощ при регулиране на емоциите, чувствата и поведението в процеса на взаимодействие с околните. Работи се и за развиването на паметта, на основните мисловни операции, за повишаването на концентрацията и устойчивостта на вниманието.

Психолозите осъществяват и консултативна дейност с родители, учители и ученици.

В психологичния кабинет в регионалния център се провежда и биофийдбек невротренинг – специфичен метод за контрол върху мозъчната активност. По време на тренинга детето се научава да контролира дейността на мозъка си чрез обратна връзка, осъществявана под формата на видеоигра. С всеки ученик се работи по-индивидуална програма, като целта е да се постигне положителна промяна в поведението – развитие на комуникативните умения, намаляване на агресията, повишаване на концентрацията.

Автор:

Психолози - Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Велико Търново
Още ЕКИП предлагани от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Велико Търново
Ключови думи за продукта: психолози Велико Търново
Тази страница е посетена 1575 пъти.
Общо посещение на профила: 26427.
Телефонен номер е поискан 48 пъти.