Русенски университет Ангел Кънчев

Русенски университет Ангел Кънчев извършва прием на бакалаври и магистри и кариерно развитие на студенти. Ежегодно обявява конкурс за докторанти в град Русе.

Русенски университет Ангел Кънчев - Infocall.bg
Русенски университет Ангел Кънчев - Infocall.bg
Русенски университет Ангел Кънчев - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
За нас

РУ Ангел Кънчев

Русенски университет Ангел Кънчев е висше учебно заведение за обучение на бакалаври, магистри и докторанти.

Основната цел на университета в град Русе е разпространяването на знания, работата по фундаментални и приложни научни изследвания и внедряването на иновации в практиката. По този начин висшето учебно заведение оказва голяма подкрепа на младите специалисти за тяхното изграждане като професионалисти в дадена сфера.

Всяка година Русенски университет Ангел Кънчев извършва прием и обучение на:

  • бакалаври;
  • магистри;
  • докторанти.

Образователният процес е структуриран по начин, който осигурява на обучаващите се:

  • избор от над 50 бакалавърски специалности след завършено средно образование и повече от 80 магистърски програми;
  • солидна подготовка за работа в условията на висока конкурентност на трудовия пазар;
  • кариерно развитие и възможност за реализация на пазара на труда чрез организираните стажове и програми;
  • работа по редица проекти, касаещи образованието в страната и чужбина;
  • материална база, която способства за развитие на ценни професионални умения и навици;
  • библиотека, съхраняваща издания на различна тематика.

Университетът разполага с учебни зали и изследователски лаборатории, в които умело се развива кадровия и изследователски потенциал на студенти и преподаватели. Извършва се тясно сътрудничество с бизнеса и други учебни заведения от страната.

За нуждите на обучението са изградени два филиала в градовете Силистра и Разград. 

РУ Ангел Кънчев - Русенски университет Ангел Кънчев
РУ Ангел Кънчев - Русенски университет Ангел Кънчев - изображение 1РУ Ангел Кънчев - Русенски университет Ангел Кънчев - изображение 2РУ Ангел Кънчев - Русенски университет Ангел Кънчев - изображение 3РУ Ангел Кънчев - Русенски университет Ангел Кънчев - изображение 4
Ключови думи: прием студенти Русе, прием бакалаври Русе, прием магистри Русе, кариерно развитие Русе, конкурс докторанти Русе, русенски университет Русе
Етикети: Университет, Университети
Тази страница е посетена 5348 пъти.
Общо посещение на профила: 11583.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка