Енергийна ефективност в София-Бъкстон,Варна Бургас - Сидирама ООД

Фирма Сидирама ООД извършва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в градовете София, Варна и Бургас.

Сидирама ООД - Infocall.bg
Сидирама ООД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Енергийна ефективност в София-Бъкстон,Варна Бургас

Фирма Сидирама ООД извършва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в градовете София, Варна и Бургас.

Фирмата разполага с всички необходими уреди за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Сидирама ООД завърши сертифицирането от АЕЕ.

Всяка сграда може да бъде обследвана и сертифицирана, но на задължително обследване за енергийна ефективност и последващо сертифициране подлежат всички сгради държавна или общинска собственост с разгъната застроена площ по – голяма от 1000 кв.м

Процесът на обследване на сгради включва:

  • проучване, измервания, изчисления и анализи на елементите на сградите, оценка и сравнение с еталонните технически норми, технико-икономически обосновано предложение за енергоспестяващи мерки, екологичен анализ и предложение за изработване на план за въвеждане на избраните мерки в експлоатация, разработване на показатели и процедура за мониторинг на ефекта от въвеждане на мерките в експлоатация;
  • подготвяне и представяне на доклад и резюме за резултатите от обследването;
  • издаване на съответния сертификат (категория А или Б) след извършване на детайлно енергийно обследване в съответствие с изискванията за техническите правила и норми.

Сертификат категория А се издава за сгради построени до 1990 година и отговарящи на изискванията на съответните нормативни актове за проектиране, изпълнение и приемане действащи към 1999 година.

Сертификат категория Б се издава за сгради отговарящи на изискванията на съответните нормативни актове по проектиране, изпълнение и приемане, действащи към годината на въвеждане на сградите в експлоатация за срок от 5 години.

Получилите сертификати, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и Наредбата за сертифициране на сградите, за срок от 5 до 10 години в зависимост от категорията на сертификата се освобождават от данък сгради, съгласно приетите измененията в Закона за местните данъци и такси.

Автор:

Енергийна ефективност в София-Бъкстон,Варна Бургас - Сидирама ООД
Подобни от категорията
Още Услуги предлагани от Сидирама ООД
Ключови думи за услугата: енергийна ефективност София Бъкстон, енергийна ефективност Варна, енергийна ефективност Бургас
Тази страница е посетена 1180 пъти.
Общо посещение на профила: 17271.
Телефонен номер е поискан 76 пъти.