Проектантска дейност в София-Бъкстон,Варна Бургас - Сидирама ООД

Фирма Сидирама ООД се намира в град София, кв. Бъкстон. Занимава се с проектантска дейност и е създала редица обекти, като жилищни сгради, хотели, обществени сгради.

Сидирама ООД - Infocall.bg
Сидирама ООД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Проектантска дейност в София-Бъкстон,Варна Бургас

Сидирама ООД разполага с офис в град София, кв. Бъкстон. Фирма Сидирама извършва своята дейност в градовете София, Варна, Бургас и крайбрежието.

Фирмата се е специализирала в осъществяването на проектантска дейност и е спомогнала за създаването на редица обекти в цялата страна, като жилищни сгради, хотели, обществени сгради. Квалифицираният екип на Сидирама ООД, извършва следните дейности:

 • консултации или изготвяне на техническото задание за проектиране;
 • проучване възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници и възможност за проектиране на по-висок клас сграда по критерии за енергийната ефективност съгласно изискванията на Възложителя;
 • консултации за избор на оптимални технически решения;
 • подготовка на тръжна документация за избор на проектант;
 • изработка на проект - договор за проектиране;
 • провеждане на тръжна процедура за избор на проектант;
 • изготвяне на график за проектирането;
 • проверка на проектите преди съгласуването им с присъединителните дружества и съгласуване на проектната документация с Експлоатационни предприятия Електроразпределение, ВиК, Топлофикация, Газоснабдяване, БТК, Улично осветление, „Напоителни системи“, ГУП и СДКО(специализирани държавни контролни органи ) – РИОКОЗ, ПАБ, ДНСК, Общински администрации, Зелени системи и др.;
 • изработка проект за договор с консултант по смисъла на ЗУТ;
 • преглед и оптимизация на проектите, отнасящи се до използваните технически решения, експлоатационна ефективност, намаляване на инвестиционните разходи, пълнотата на проекта и спазване на нормативните изисквания към същия с оглед успешното му процедиране и утвърждаване от институциите;
 • координация и контрол по спазване на междинните и крайния срок за проектиране и препроектиране;
 • консултация по предлаганите промени от Клиента и оценка по тяхната допустимост, когато са съществени изменения от утвърдените строителни книжа и когато могат да бъдат приети като екзекутивни, ограничаващи се в рамките на срока на Договора;
 • организиране възлагането на проектирането и препроектирането /идейни, технически и работни проекти/ съгласно ЗУТ и наредбите към него, в обем и съдържание достатъчни за получаване на разрешение за строеж;
 • изработка на кореспонденция с държавни и/или общински органи на управление във връзка с издаване разрешение за строеж.

Автор:

Проектантска дейност в София-Бъкстон,Варна Бургас - Сидирама ООД
Подобни от категорията
Още Услуги предлагани от Сидирама ООД
Ключови думи за услугата: проектантска дейност София Бъкстон, проектантска дейност Варна, проектантска дейност Бургас
Тази страница е посетена 1039 пъти.
Общо посещение на профила: 20053.
Телефонен номер е поискан 81 пъти.