Система за обществени поръчки - SOP.bg

Система за обществени поръчки SOP.bg предоставя на Възложители възможност за изграждане, управление и поддръжка на профил на купувача, който отговаря на новите изисквания на ЗОП.

SOP.bg - Infocall.bg
SOP.bg - Infocall.bg
София-Студентски град
Ул. проф. Кирил Попов №53А
Моля, попълнете на кирилица!
За системата

Система Профил на купувача - София

Система за обществени поръчки SOP.bg е създадена във връзка с измененията и допълненията в Закона за обществените поръчки (ЗОП), обнародвани с ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г. Нейната цел е насочена към Възложителите да могат лесно да управляват своя Профил на купувача в нея.

Една от основните функции на системата Профил на купувача в SOP.bg е организирането и публикуването на всяка обществена поръчка с точна дата и час.

В SOP.bg Възложителите имат възможността да публикуват обществени поръчки и да прикачат необходимите придружаващи документи.

Обществените поръчки представляват административни процедури за възлагане на поръчки за доставки, извършване на услуги или строителни дейности, осъществявани от организации, органи и лица в рамките на публичния сектор.

Обществените поръчки се възлагат по процедурите, които са предвидени в закона, в съответствие със следните принципи:

  • свободна и лоялна конкуренция;
  • публичност и прозрачност;
  • равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

 

Участник или кандидат в процедура за обществена поръчка може да бъде всеки български гражданин, както и чуждестранно физическо или юридическо лице.

Изпълнител на обществена поръчка е участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с когото възложителят е сключил договор за обществена поръчка.

По силата на Закона за обществените поръчки, Възложителят е длъжен да публикува: обществени поръчки и вътрешни правила в своя собствен интернет сайт или на предоставена за тази цел система с неограничен достъп за публикуване на обществени поръчки.

Система Профил на купувача - София - SOP.bg
Система Профил на купувача - София - SOP.bg - изображение 1Система Профил на купувача - София - SOP.bg - изображение 2Система Профил на купувача - София - SOP.bg - изображение 3Система Профил на купувача - София - SOP.bg - изображение 4
Ключови думи: система обществени поръчки София, изграждане профил на купувача София, управление профил на купувача София, поддръжка профил на купувача София, система профил на купувача София, софтуер профил на купувача София
Тази страница е посетена 6443 пъти.
Общо посещение на профила: 15005.
Телефонен номер е поискан 39 пъти.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка