Организира провеждането на медицински прегледи на обслужваните работници и служители Шумен - СТМ 2000

Служба по трудова медицина СТМ 2000 организира извършването на медицински прегледи на работниците и служителите в град Шумен.

Рейтинг 5
СТМ 2000 - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Организира провеждането на медицински прегледи на обслужваните работници и служители Шумен

Служба по трудова медицина СТМ 2000 организира извършването на медицински прегледи на работниците и служителите в град Шумен. Според Кодекса на труда всеки един работник или служител трябва да преминава през периодичен медицински преглед. Това се определя от вида на извършваните трудови дейности, видовете и степента на производствените рискове.

Организираните медицински прегледи на всеки работник или служител включва пълна конфиденциалност относно лични данни и наличието на дадено заболяване. На работодателя се предоставя информация, която касае общото здравословно състояние на неговите служители, без споменаването, под каквато и да е форма на конкретни диагнози.

В заключението за пригодност след самия преглед се определя възможността на всеки един работник или служител да извършва поставените му задължения и друга информация, касаеща необходимостта от диспансеризация и лечение.

На база резултатите от прегледите и наличните рискове се определят и целите на фирмената политика относно ЗБУТ.

Автор:

Организира провеждането на медицински прегледи на обслужваните работници и служители Шумен - СТМ 2000
Още дейности предлагани от СТМ 2000
Ключови думи за услугата: медицински прегледи Шумен
Тази страница е посетена 1501 пъти.
Общо посещение на профила: 12626.
Телефонен номер е поискан 105 пъти.