Обучение на деца в град Русе - ЦДГ Слънце Русе

ЦДГ Слънце град Русе извършва обучение на деца и тяхната подготовка за прием в първи клас.

ЦДГ Слънце Русе - Infocall.bg
ЦДГ Слънце Русе - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Обучение на деца в град Русе

ЦДГ Слънце град Русе извършва обучение на деца и тяхната подготовка за прием в първи клас. Към днешна дата общият брой на децата, обучаващи се в двете сгради на детската градина и нейните филиали, е 280.

За нуждите на образователно - възпитателния процес, децата са разделени в 11 групи на база възраст.

Уроците и игровите занимания се провеждат от квалифициран педагогически персонал, като неговите членове имат завършено висше образование или професионално - квалификационни степени.

Занималните са добре обзаведени. Осигурени са необходимите мебели и пособия, спални помещения, място за хранене и игра за децата. Провеждат се уроци и в кабинетите по музика и природна среда.

За провеждане на часовете по спорт и плуване са осигурени 2 салона за физическа култура и спорт и плувен басейн. Децата провеждат и занимания в просторните дворове към сградите. Дворните пространства се поддържат в пълна изрядност, с цел безопасността на децата и техния комфорт.

За осъществяването на обратна връзка с родителите с цел тяхната информираност за състоянието на децата, се разработват различни форми за работа с възрастните. Така те се приобщават към образователно - възпитателния процес и могат по-лесно да разберат актуалните нужди на бъдещите първокласници.

Автор:

Обучение на деца в град Русе - ЦДГ Слънце Русе
Подобни от категорията
Още Услуги предлагани от ЦДГ Слънце Русе
Ключови думи за услугата: обучение деца Русе
Тази страница е посетена 798 пъти.
Общо посещение на профила: 7012.