Технически университет Габрово

Технически университет Габрово извършва целогодишен кандидатстудентски прием на студенти за придобиване на висше техническо образование. Предлага редовно и задочно обучение във факултет машиностроене, стопански факултет, факултет електротехника и електроника. ТУ Габрово разполага с център за следдипломна квалификация

Рейтинг 5
Технически университет Габрово - Infocall.bg
Технически университет Габрово - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
ЗА УНИВЕРСИТЕТА

Висше техническо образование в Габрово

   Технически университет – Габрово е акредитирано, държавно висше училище с 53 годишна история. Днес Университетът е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани инженери, икономисти и специалисти в публичния и частния сектор. Високото научно ниво на лабораториите, разполагащи със съвременна техника и технологии и квалифицирания преподавателски състав прави университета предпочитано учебно заведение.

   Развитието на факултетите: „Електротехника и електроника”, „Машиностроене и уредостроене” и факултет „Стопански” е свързано с надграждане на добрите традиции и отчитане на съвременните предизвикателства. Предлаганите специалности са съобразени с потребностите на пазара на труда и новите тенденции в областта на образованието. Университетът предлага бизнес ориентирано обучение в инженерните специалности съвместно с водещи предприятия от региона и страната. Студентите избрали да продължат своето образование в бизнес ориентираната форма имат възможност да се обучават в реална работна среда, да получават стипендия и възнаграждение, да ползват студентските общежития, да участват в проекти и да се обучават от опитни специалисти от практиката. Бизнес ориентираните академични програми гарантират също успешно реализиране на завършилите.

   През 2017/2018 г. университета предлага 17 бакалавърски, 22 магистърски и 17 докторски програми, както и 4 професионален бакалавър.

   Системата за управление на качеството на обучението, научните изследвания и академичния състав на университета е сертифицирана по ISO 9001:2000 и ISO 9001:2015 от DQS GmbH и IQNet. Техническият университет – Габрово е акредитиран от Международното сдружение по инженерна педагогика IGIP и от Европейската професионална асоциация за инженери FEANI.

ТУ-Габрово подготвя кадри, които успешно се реализират не само у нас, но и в чужбина.

БЪДИ ЕДИН ОТ ТЯХ!

Автор:

Висше техническо образование в Габрово - Технически университет Габрово
Висше техническо образование в Габрово - Технически университет Габрово - изображение 1Висше техническо образование в Габрово - Технически университет Габрово - изображение 2Висше техническо образование в Габрово - Технически университет Габрово - изображение 3Висше техническо образование в Габрово - Технически университет Габрово - изображение 4

Факултет

Във факултет "Стопански" към Технически университет Габрово се обучават студенти по шест специалности:

 • Икономика на търговията;
 • Индустриален мениджмънт;
 • Опазване на околната среда и устойчиво развитие;
 • Публична администрация;
 • Социални дейности;
 • Стопанско управление.

Срокът на обучение за получаване на образователно-квалификационна степен Бакалавър е 5 години, а за получаване на образователно-квалификационна степен Магистър:

 • два семестъра (за завършили бакалавърска степен по същата специалност);
 • три семестъра (за завършили бакалавърска степен по специалност от друго направление);
 • четири семестъра (за завършили друга област на висше образование).

 

Автор:

Факултет - Технически университет Габрово

Факултет

Факултет Машиностроене и Уредостроене към ТУ Габрово разполага с модерна материална база, включваща машини с цифрово програмно управление, роботи, компютърна и измервателна техника.

Академичният състав на факултет Машиностроене и Уредостроене се състои от висококвалифицирани преподаватели, обединени в 6 катедри:

 • Енергийна техника;
 • Машинни елементи и техническо чертане;
 • Машиностроене и уредостроене;
 • Машиностроителна техника и технологии;
 • Текстилна техника и технологии;
 • Техническа механика.

Автор:

Факултет - Технически университет Габрово

Факултет

Факултет Електротехника и Електроника към Технически университет Габрово разполага с модерна материална база, в която се извършва обучение на студенти в специалностите:

 • Безопасност на труда;
 • Мобилни и сателитни комуникации;
 • Компютърни системи и технологии;
 • Комуникационна техника и технологии;
 • Оптоелектроника и лазерна техника;
 • Електроенергетика и електрообзавеждане;
 • Електроника;
 • Автоматика, информационна и управляваща техника;
 • Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност;
 • Автомобилна електроника.

Автор:

Факултет - Технически университет Габрово
Ключови думи: център за следдипломна квалификация Габрово, прием студенти Габрово, висше техническо образование Габрово, стопански факултет Габрово, факултет машиностроене Габрово, факултет електротехника Габрово, електротехника електроника Габрово, кандидат студентски прием Габрово, социални асистенти домашни помощници Габрово, технически университет Габрово, редовно задочно обучение Габрово, целогодишен кандидатстудентски прием Габрово
Етикети: Университет, Университети
Тази страница е посетена 13960 пъти.
Общо посещение на профила: 19008.
Телефонен номер е поискан 22 пъти.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка