Магистърски специалности - Технически университет Габрово

Технически университет Габрово извършва обучение в ОКС „магистър”.

Технически университет Габрово - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Магистърски специалности

Специалности в ТУ-Габрово, уч. 2017-2018 г.

Факултет “Електротехника и електроника”:

 • Автоматика, информационна и управляваща техника
 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Електроника
 • Комуникационна техника и технологии
 • Компютърни системи и технологии
 • Автомобилна електроника (платено обучение)
 • Оптоелектроника и лазерна техника (платено обучение)
 • Безопасност на труда (платено обучение)

Факултет “Машиностроене и уредостроене”:

 • Текстилна техника и технологии
 • Компютърни технологии в машиностроенето
 • Мехатроника
 • Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника
 • Хидравлична и пневматична техника
 • Технология на материалите и материалознание
 • Компютърен дизайн в индустрията
 • Техника и технологии за опазване на околната среда
 • Индустриално инженерство

Факултет “Стопански”:

 • Социални дейности
 • Публична администрация
 • Стопанско управление
 • Индустриален мениджмънт
 • Опазване на околната среда и устойчиво развитие (платено обучение)

Автор:

Магистърски специалности - Технически университет Габрово
Още КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН предлагани от Технически университет Габрово
Ключови думи за продукта: магистърски специалности Габрово
Тази страница е посетена 911 пъти.
Общо посещение на профила: 22787.
Телефонен номер е поискан 27 пъти.