Прием на студенти в Габрово - Технически университет Габрово

Технически университет – Габрово извършва прием и обучение на студенти за придобиване на диплома за образователно-квалификационна степен Бакалавър, Магистър и образователна и научна степен Доктор.

Технически университет Габрово - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Прием на студенти в Габрово

Технически университет – Габрово извършва прием и обучение на студенти за придобиване на диплома за образователно-квалификационна степен Бакалавър, Магистър и образователна и научна степен Доктор.

Обучителният процес в Технически университет–Габрово се осъществява чрез лекции, упражнения, курсови задания, лабораторни упражнения и проекти.

Технически университет–Габрово участва в редица Европейски образователни и изследователски програми в сътрудничество с български и чуждестранни университети.

Обучението за придобиване на ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" се осъществява в редовна и задочна форма на обучение по държавен план за прием и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа.

Автор:

Прием на студенти в Габрово - Технически университет Габрово
Прием на студенти в Габрово - Технически университет Габрово - изображение 1Прием на студенти в Габрово - Технически университет Габрово - изображение 2Прием на студенти в Габрово - Технически университет Габрово - изображение 3
Подобни от категорията
Ключови думи за услугата: прием студенти Габрово
Тази страница е посетена 1195 пъти.
Общо посещение на профила: 21576.
Телефонен номер е поискан 27 пъти.