Дружество консултант dpo и gdpr София | TIAMO Lex

TIAMO Lex - дружество консултант dpo и gdpr в град София. Предлага длъжностно лице и бизнес консултантски услуги по защита на личните данни. Разполага с правна кантора в кв, Гео Милев.

Рейтинг 5
TIAMO Lex - Infocall.bg
TIAMO Lex - Infocall.bg
град София-Гео Милев
TIAMO Lex - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
За нас

Дружество консултант dpo и gdpr София-Гео Милев

„ТИАМО ЛЕКС“ е Правна къща, Длъжностно лице по защита на данни /DPO/, GDPR, бизнес консултации, защита на конкуренцията, недвижими имоти, търговско, вещно, трудово право. Кантората се състои от юристи, които имат и специализирано икономическо образование.

Длъжностно лице по защита на данни /DPO/ на абонамент

1.Изпълнява функциите на ДЛЗД във връзка с т.7 от Насоки за длъжностни лица по защита на данните на Работна група за защита на лични данни по чл.29

2.ДЛЗП извършва предвидените в чл.39 Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните):

  • Информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни;
  •  Наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането   на отговорности,   повишаването   на осведомеността   и обучението   на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;
  • При поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката;
  • Сътрудничи с надзорния орган Комисия за защита на лични данни;
  • Действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с обработването, включително предварителната консултация и по целесъобразност да се консултира по всякакви други въпроси.

Посочените задължения са минимално определени, като ДЛЗД изпълнява определените функции, действия и задължения посочени в Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Работната група по чл. 29 (след 25.05.2018 г. – на Европейския комитет по защита на данните), както и конкретни възложени от Администратора.

Възложените задачи следва да произтичат и да са във връзка с отговорностите на ДЛЗД, както и да не нарушават Принцип на независимост и избягване конфликт на интереси по смисъл на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните).

Месечно възнаграждение 240 лв. без ДДС, при едногодишен договор.

Ползвайте услугите на външен за Администратора Длъжностно лице по защита на данни.

Администраторът носи отговорността и санкцията, при доказана формалност при назначаване, нарушен Принцип на независимост и конфликт на интереси, която е равнозначна на липса на ДЛЗД и нарушение на GDPR.

Ключови думи: дружество консултант gdp София Гео Милев, консултант по защита на личните данни София Гео Милев, длъжностно лице по защита на данни София Гео Милев, правна къща София Гео Милев, бизнес консултантски услуги София Гео Милев, дружество консултант dpo София Гео Милев
Тази страница е посетена 3026 пъти.
Общо посещение на профила: 4760.
Телефонен номер е поискан 44 пъти.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка