Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите Стара Загора - Тракийски Университет

При Тракийски Университет Стара Загора е сформирано структурно звено Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.

Тракийски Университет - Infocall.bg
Тракийски Университет - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите Стара Загора

При Тракийски Университет Стара Загора е сформирано структурно звено Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.

В него педагогическите кадри могат да получат своята квалификация по всеки един учебен предмет, преподаван в средните общообразователни училища.

Департаментът организира:

  • професионално-педагогически специализации;
  • едногодишни обучения за придобиване на допълнителна квалификация;
  • обучение за езикова подготовка на педагогическите кадри;
  • ежегоден педагогически форум и конференции.

Учителите придобиват умения за:

  • въвеждане на ново учебно съдържание
  • работа по методологични и дидактически проблеми на обучението по съответните учебни предмети;
  • съставяне на учебници и издателска дейност;
  • внедряване на съвременни информационни и комуникационни технологии.

Автор:

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите Стара Загора - Тракийски Университет
Подобни от категорията
Още Услуги предлагани от Тракийски Университет
Ключови думи за услугата: департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите Стара Загора
Тази страница е посетена 1933 пъти.
Общо посещение на профила: 50341.
Телефонен номер е поискан 383 пъти.