Ветеринарномедицински факултет в Стара Загора - Тракийски Университет

Тракийски Университет Стара Загора разполага с Ветеринарномедицински факултет.

Тракийски Университет - Infocall.bg
Тракийски Университет - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Ветеринарномедицински факултет в Стара Загора

Тракийски Университет Стара Загора разполага с Ветеринарномедицински факултет. Във Ветеринарномедицинския факултет се подготвят ветеринарни лекари със способности за организация и ръководство на дейността по здравеопазването.

Успешно завършилите имат възможност да заемат контролно оперативни и ръководни длъжности по здравеопазване на животните.

Основни сфери за професионална реализация на ветеринарномедицинските лекари са:

  • структурите на Националната ветеринарномедицинска служба;
  • специализирани служби на Министерството на отбраната и МВР;
  • научноизследователски институти и станции на селскостопанска академия и БАН и други.

Обучението на студенти във Ветеринарномедицинския факултет е в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование по-ветеринарна медицина.

Гаранция за качественото обучение във Ветеринарномедицинския факултет на Тракийски Университет е квалифицираният преподавателският екип. 

Автор:

Ветеринарномедицински факултет в Стара Загора - Тракийски Университет
Подобни от категорията
Още Услуги предлагани от Тракийски Университет
Ключови думи за услугата: ветеринарномедицински факултет Стара Загора
Тази страница е посетена 5310 пъти.
Общо посещение на профила: 51040.
Телефонен номер е поискан 393 пъти.