Обучение магистър в Бургас - Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас

Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас предлага обучение по магистър. Разполага с факултети: Технически, Природни и Обществени науки.

Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Обучение магистър в Бургас

Факултет - Технически науки към Университет Проф. д-р Асен Златаров:

 • Индустриални биотехнологии;
 • Анализ и контрол на храните;
 • Биоенергетика;
 • Органични химични технологии;
 • Промишлено проектиране в нефтопреработването и нефтохимията;
 • Управление на технологичните рискове;
 • Технология на полимерите, органичен синтез и нефтопреработването;
 • Полимерно инженерство;
 • Неорганични химични технологии;
 • Технология на материалите и материалознание;
 • Химично инженерство;
 • Компютърни системи и технологии;
 • Компютърни системи и технологии - широк профил;
 • Електроника;
 • Електроника - широк профил.

Факултет - Природни науки към Университет Проф. д-р Асен Златаров:

 • Химия;
 • Индустриална химия;
 • Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование;
 • Екология и опазване на околната среда – редовно;
 • Екология и опазване на околната среда - широкопрофилна програма.

Факултет - Обществени науки към Университет Проф. д-р Асен Златаров:

Срокът на обучение е 3 семестъра за завършили професионално направление Администрация и управление. Приемът на магистри е след завършена бакалавърска степен. Форма на обучение е редовно и задочно. Магистърските програми към Факултет - Обществени науки може да намерите в официалния сайт на университета.

Автор:

Обучение магистър в Бургас - Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас
Подобни от категорията
Още обучение предлагани от Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас
Ключови думи за услугата: обучение магистър Бургас, факултет технически науки Бургас, факултет природни науки Бургас, факултет обществени науки Бургас
Тази страница е посетена 2155 пъти.
Общо посещение на профила: 21107.
Телефонен номер е поискан 75 пъти.