ГПК Борика

Горовладелска потребителна кооперация Борика се занимава с дърводобив, дървопреработка и залесяване. Предлага също дърва за огрев и дървен материал. Кооперацията се намира в село Стойките, Смолян.

Рейтинг 5
ГПК Борика - Infocall.bg
ГПК Борика - Infocall.bg
ГПК Борика - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
За нас

Дървен материал в Стойките-Смолян

ГПК Борика в Горовладелска потребителна кооперация в село Стойките, област Смолян. Кооперацията е създадена като доброволно сдружение на физически лица с променлив капитал и брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват своята дейност.

Горовладелска потребителна кооперация Борика извършва:

  • стопанисване на горите в землището на селото;
  • покупко — продажба на дървен материал;
  • закупуване на гори;
  • дърводобив;
  • дървопреработка;
  • залесяване;
  • доставка на стоки за членовете на кооперацията и др.

Стопанисването на горите включва ревирите на: Теракилиица, Костова чемеривица, Голямата река и Краището, Чокманското, Стойченски Карлък, Стойченска Павля, Осиката и Ослен. Във всеки ревир собствеността е в идеални граници.

Целите, които кооперацията осъществява са: опазване на биологичното разнообразие, максимално производство на дървесина, повишаване на устойчивостта на насажденията и други.

В Горовладелска потребителна кооперация Борика се срещат редица застрашени изчезващи и ендемични видове като: Родопската горска майка, преходната морава, сърцелистния тайник и други.

Автор:

Дървен материал в Стойките-Смолян - ГПК Борика
Дървен материал в Стойките-Смолян - ГПК Борика - изображение 1Дървен материал в Стойките-Смолян - ГПК Борика - изображение 2Дървен материал в Стойките-Смолян - ГПК Борика - изображение 3Дървен материал в Стойките-Смолян - ГПК Борика - изображение 4
Ключови думи: дърводобив Стойките Смолян, дървопреработване Стойките Смолян, дърва огрев Стойките Смолян, дървен материал Стойките Смолян, закупуване гори Стойките Смолян, дребна строителна дървесина Стойките Смолян, едра строителна дървесина Стойките Смолян, талпи Стойките Смолян, челни дъски Стойките Смолян, греди Стойките Смолян
Етикети: Добив на дървесина, Дърва за огрев, Дървообработка, Залесяване, Земеделска кооперация, Фирми за дърводобив
Тази страница е посетена 7296 пъти.
Общо посещение на профила: 16712.
Телефонен номер е поискан 225 пъти.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка